Golden Homolje Set za ispiranje zlata

Autor Tema: Šarl Dil — Istorija vizantijskog carstva  (Pročitano 31304 puta)

Van mreže marko313

  • Stariji član
  • ****
  • Poruke: 455
  • Ugled: +60/-0
  • Pol: Muškarac
Odg: Šarl Dil — Istorija vizantijskog carstva
« Odgovor #15 poslato: 08.08.2014. 17:35 »
DODATAK

I Vizantiski carevi

Konstantinova dinastija
 Konstantin I Veliki 306. — 337. g.; sam vladao 323. — 337. g.
 Konstancije II 337. — 361. g.; sam vladao 353. — 361. g.
 Julijan 361. — 363. g.
 Jovijan 363. — 364. g.
 Valens 364. — 378. g.

Teodosijeva dinastija
 Teodosije I Veliki 379. — 395. g.
 Arkadije 395. — 408. g.
 Teodosije II 408. — 450. g.
 Markijan 450. — 457. g.
 Lav I 457. — 474. g.
 Zenon 474. — 491. g.
 Anastasije 491. — 518. g.

Justinova dinastija
 Justin I 518. — 527. g.
 Justinijan I 527. — 565. g.
 Justin II 565. — 578. g.
 Tiberije II 578. — 582. g.
 Mavrikije 582. — 602. g.
 Foka (otmičar) 602. — 610. g.

Iraklijeva dinastija
 Iraklije 610. — 641. g.
 Konstantin III i Iraklona 641. — 642. g.
 Konstant II 624. — 668. g.
 Konstantin IV Pogonat 668. — 685. g.
 Justinijan II Rinotmit 685. — 695. g.
 Leontije (otmičar) 695. — 698. g.
 Tiberije III (otmičar) 698. — 705. g.
 Justinijan II (po drugi put) 705. — 711. g.
 Filipik 711. — 713. g.
 Anastasije II 713. — 716. g.
 Teodosije III 716. — 717.  g.

Isavrijanska (sirska) dinastija
 Lav III 717. — 740. g.
 Konstantin V Kopronim 740. — 775. g.
 Lav IV 775. — 780. g.
 Konstantin VI 780. — 797. g.
 Irina 797. — 802. g.
 Nikifor I (otmičar) 802. — 811. g.
 Stavrakije 811 g.
 Mihailo I Rangav 811. — 813. g.
 Lav V Jermenin 813. — 820. g.
 Mihailo II Tepavi 820. — 829. g.
 Teofilo 829. — 842. g.
 Mihailo III Pijanica 842. — 867. g.

Makedonska dinastija
 Vasilije I 877. — 886. g.
 Lav VI Mudri 886. — 912. g.
 Aleksandar 912. — 913. g.
 Konstantin VII Porfirogenit 913. — 959. g., imajući za savladara Romana I Lakapina (otmičara) 919. — 944. g.
 Roman II 959. — 963. g.
 Nikifor II Foka 963. — 969. g.
 Jovan I Cimiskije 969. — 976. g.
 Vasilije II Bugaroubica 976. — 1025. g.
 Konstantin VIII 1025. — 1028. g.
 Zoja 1028. — 1050. g., imajući za savladare svoje uzastopne muževe:
 — Roman III Argir 1028. — 1034. g.
 — Mihailo IV Paflagonac 1034. — 1041. g.
 — Mihailo V Kalafat (sestrić Mihaila IV, usinjenik Zojin) 1041. — 1042. g.
 — Konstantin IX Monomah 1042. — 1054. g.
 Teodora 1054. — 1056. g.
 Mihailo VI Stratiotik 1056. — 1057. g.

Dinastija Duka i Komnina
 Isak I Komnin 1057. — 1059. g.
 Konstantin X Duka 1059. — 1067. g.
 Roman IV Diogen 1067. — 1071. g.
 Mihailo VII Duka 1071. — 1078. g.
 Nikifor III Votanijat (otmičar) 1078. — 1081. g.
 Aleksije I Komnin 1081. — 1118. g.
 Jovan II Komnin 1118. — 1143. g.
 Manojlo I Komnin 1143. — 1180. g.
 Aleksije II Komnin 1180. — 1183. g.
 Andronik I Komnin 1183. — 1185. g.

Dinastija Anđela
 Isak II 1185. — 1195. g.
 Aleksije III 1195. — 1203. g.
 Isak II (po drugi put) imajući za savladara svoga sina Aleksija IV 1203. — 1204. g.
 Aleksije V Murzuflo (otmičar) 1204 g.

Latinski carigradski carevi
 Balduin Flandriski 1204. — 1205. g.
 Henrik od Angra 1206. — 1216. g.
 Petar od Kurtneja 1217 g.
 Jolanda 1217. — 1219. g.
 Robert II od Kurtneja 1221. — 1228. g.
 Balduin II 1228. — 1261. g., imajući za namesnika Jovana od Brijena 1229. — 1237. g., sam vladao 1240. — 1261. g.

Grčki nikejski carevi
 Teodor I Laskar 1204. — 1222. g.
 Jovan III Vatac 1222. — 1254. g.
 Teodor II Laskar 1254. — 1258. g.
 Jovan IV Laskar 1258. — 1259. g.
 Mihailo VIII Paleolog (otmičar) 1259. — 1261. g.

Dinastija Paleologa
 Mihailo VIII 1261. — 1282. g.
 Andronik II 1282. — 1328. g., imajući za savladara svoga sina Mihaila IX 1295. — 1320. g.
 Andronik III 1328. — 1341. g.
 Jovan V 1341. — 1376. g.
 Jovan VI Kantakuzin (otmičar) 1341. — 1355. g.
 Andronik IV (sin Jovana V) 1376. — 1379. g.
 Jovan V (po drugi put) 1379. — 1391. g.
 Jovan VII (sin Andronika IV, otmičar) 1390 g.
 Manojlo II 1391. — 1425. g.
 Jovan VIII 1425. — 1448. g.
 Konstantin XI Dragaš 1448. — 1453. g.

Grčki despoti Mistre
 Manojlo Kantakuzin 1348. — 1380. g.
 Matija Kantakuzin 1380. — 1383. g.
 Teodor I Paleolog 1383. — 1407. g.
 Teodor II 1407. — 1443. g.
 Konstantin Dragaš 1428. — 1448. g.
 Toma 1432. — 1460. g.
 Dimitrije 1449. — 1460. g.

Van mreže marko313

  • Stariji član
  • ****
  • Poruke: 455
  • Ugled: +60/-0
  • Pol: Muškarac
Odg: Šarl Dil — Istorija vizantijskog carstva
« Odgovor #16 poslato: 09.08.2014. 10:40 »
II Hronološki pregled najvažnijih događaja vizantiske istorije

330 g. — 11 maja. — Konstantin Veliki izvršio osvećenje Carigrada, Novog Rima.
 343 g. — Crkveni sabor u Serdici.
 351 g. — Bitka kod Murse.
 353 g. — Konstancije sam vlada.
 359 g. — Crkveni sabor u Riminiu.
 376 g. — Naseljenje Zapadnih Gota u Meziji.
 378 g. — Bitka kod Adrijanopolja i smrt cara Valensa.
 381 g. — Vaseljenski sabor u Carigradu.
 395 g. — Teodosijeva smrt. Podela carstva između njegovih sinova Arkadija i Honorija.
 396 g. — Alarihova najezda u Grčku. Stilihon opkolio Zapadne Gote kod Foloje.
 399. — 400. g. — Gainasova buna.
 404 g. — Zbacivanje i progonstvo sv. Jovana Zlatoustog.
 410 g. — Alarih osvaja Rim.
 431 g. — Vaseljenski sabor u Efesu.
 438 g. — Objavljivanje Teodosijevog Zakonika.
 439 g. — Građenje velikog carigradskog bedema.
 441 g. — Atilina najezda u Panoniju.
 447 g. — Nova Atilina najezda.
 449 g. — Crkveni sabor prozvan Efesko razbojništvo.
 451 g. — Vaseljenski sabor u Halkedonu.
 476 g. — Pad zapadnog rimskog carstva.
 482 g. — Unijonistički ukaz ili Henotikon.
 487 g. — Teodorih, kralj Istočnih Gota, dobio je nalog od Zenona da povrati Italiju.
 502 g. — Produženje rata sa Persijancima.
 512 g. — Građenje Anastasijevog Dugog Zida.
 514 g. — Vitalijanova buna.
 519 g. — Uspostavljanje sporazuma sa Rimom i kraj Akakijeve šizme (484-519).
 527 g. — Produženje rata sa Persijancima.
 529 g. — Objavljivanje Justinijanovog Zakonika.
 529 g. — Zatvaranje škola u Atini.
 532 g. — Večiti mir sklopljen sa Persijancima.
 532 g. — Pobuna Nika.
 533 g. — Objavljivanje Digesta i Institucija.
 533. — 534. g. — Velizar ponovo osvaja Afriku.
 535 g. — Justinijanove Novele za administrativno preustrojstvo carstva.
 535 g. — Rat sa Istočnim Gotima.
 536 g. — Crkveni sabor u Carigradu.
 537 g. — Osvećenje Svete Sofije.
 537. — 538. g. — Opsada Rima koji brani Velizar.
 540 g. — Velizar osvaja Ravenu.
 540 g. — Hozroje upada u Siriju.
 540 g. — Najezda Huna u Ilirik.
 543 g. — Justinijanov ukaz o Trima poglavljima.
 548 g. — Teodorina smrt.
 549 g. — Totila nanovo osvaja Rim.
 552 g. — Poraz Istočnih Gota kod Tagine i kraj njihovog kraljevstva.
 553 g. — Vaseljenski sabor u Carigradu.
 554 g. — Osvajanje jugoistočnog dela Španije.
 559 g. — Huni pred Carigradom.
 562 g. — Mir sa Persijancima.
 568 g. — Najezda Langobarda u Italiju.
 572 g. — Produženje rata sa Persijancima.
 579 g. — Smrt Hozroja Velikog.
 581 g. — Avari osvajaju Sirmij.
 Oko 582 g. — Osnivanje afričkog i ravenskog egzarhata.
 591 g. — Mir sa Persijancima.
 601 g. — Priskove pobede nad Avarima.
 602 g. — Fokin ustanak.
 608 g. — Persijanci osvajaju Siriju i stižu u Halkedon.
 610 g. — Iraklijev ustanak i Fokin pad.
 615 g. — Persijanci osvajaju Jerusalim.
 617 g. — Persijanci pokoravaju Misir.
 622 g. — Iraklije preduzima napad protiv Persijanaca.
 626 g. — Avari i Persijanci napadaju Carigrad.
 627 g. — Bitka kod Ninive.
 629 g. — Mir sa Persijancima.
 Početak VII veka. — Naseljenje Hrvata i Srba u Iliriku.
 634 g. — Arabljani upadaju u Siriju.
 636 g. — Bitka na Jarmuku.
 637 g. — Predaja Jerusalima.
 638 g. — Iraklije objavljuje Ektezu ili Tumačenje vere.
 640. — 642. g. — Arabljani pokoravaju Misir.
 647 g. — Arabljani u severnoj Africi.
 648 g. — Konstantin II objavljuje Tip.
 655 g. — Poraz vizantiske flote u likiskim vodama.
 Sredina VII veka. — Ustanovljenje aziskih tema.
 668 g. — Arabljani u Halkedonu.
 673. — 678. g. — Arabljani opsađuju Carigrad.
 679 g. — Naseljenje Bugara južno od Dunava.
 680. — 681. g. — Vaseljenski sabor u Carigradu.
 692 g. — Arabljani pobeđuju Justinijana II kod Sevastopolja.
 697. — 698. g. — Arabljani osvajaju Kartaginu. Gubitak Afrike.
 708 g. — Neuspeh Justinijana II protiv Bugara.
 710 g. — Ustanak u Italiji.
 712. — 717. g. — Napredovanje Arabljana u Maloj Aziji.
 717. — 718. g. — Arabljani opsađuju Carigrad.
 726 g. — Ukaz protiv ikona.
 727 g. — Ustanak u Grčkoj i Italiji.
 739 g. — Bitka kod Akroina.
 740 g. — Objavljivanje Ekloge.
 751 g. — Langobardi osvajaju Ravenu.
 752 g. — Uspesi nad Arabljanima.
 753 g. — Ikonoborački crkveni sabor u Ijeriji.
 754 g. — Pipinov dar papstvu. Gubitak vizantiske Italije.
 755 g. — Rat sa Bugarima.
 762 g. — Poraz Bugara kod Anhijala.
 765 g. — Gonjenje pristalica ikona.
 787 g. — Vaseljenski sabor u Nikeji.
 797 g. — Irina obara Konstantina VI.
 800 g. — Obnavljanje zapadnog rimskog carstva.
 809 g. — Najezda bugarskog kana Kruma.
 811 g. — Car Nikifor ubijen u borbi sa Bugarima.
 813 g. — Krum pred Carigradom.
 813 g. — Pobeda Vizantinaca kod Mesimvrije.
 815 g. — Ikonoborački sabor u Carigradu.
 822 g. — Tomin ustanak.
 826 g. — Arabljani osvajaju Krit.
 827 g. — Arabljani u Siciliji.
 832 g. — Teofilov ukaz protiv ikona.
 838 g. — Arabljani osvajaju Amorij.
 842 g. — Arabljani osvajaju Mesinu.
 843 g. — Crkveni sabor u Carigradu i uspostavljanje pravoslavlja.
 858 g. — Zbacivanje Ignjatija. Fotije izabran za patrijarha.
 863 g. — Poslanstvo Ćirila i Metodija u Moravskoj.
 864 g. — Prelaženje Bugara u hrišćanstvo.
 867 g. — Crkveni sabor u Carigradu. Raskid sa Rimom.
 869 g. — Crkveni sabor u Carigradu.
 876 g. — Grci osvajaju Bari.
 878 g. — Arabljani osvajaju Sirakuzu.
 879 g. — Crkveni sabor u Carigradu.
 887. — 893. g. — Objavljivanje Vasilika.
 893 g. — Raskid sa bugarskim carem Simeonom.
 902 g. — Arabljani osvajaju Taorminu. Gubitak Sicilije.
 904 g. — Arabljani osvajaju Solun.
 915 g. — Bitka na Gariljanu.
 917 g. — Pobeda Bugara kod Anhijala.
 919 g. — Roman Lakapin otima presto.
 924 g. — Simeon pred Carigradom.
 927 g. — Smrt cara Simeona.
 934 g. — Vizantinci osvajaju Melitinu.
 944 g. — Osvajanje Nisiva i Edese.
 944 g. — Pad Romana Lakapina.
 961 g. — Nikifor Foka povraća Krit.
 963 g. — Nikifor Foka otima presto.
 965 g. — Pokorenje Sicilije.
 967 g. — Produžeše rata sa Bugarima.
 968 g. — Rusi u Bugarskoj.
 968 g. — Osvajanje Antiohije.
 969 g. — Ubistvo Nikifora Foke.
 971 g. — Ustanak Varde Foke.
 971 g. — Poraz Rusa kod Silistrije. Prisajedinjenje Bugarske.
 976 g. — Cimiskijino ratovanje u Siriji.
 976. — 979. g. — Buna Varde Sklira.
 977. — 986. g. — Napredovanje makedonskog cara Samuila.
 986 g. — Poraz Grka kod Trajanove Kapije.
 987. — 989. g. - Buna Varde Foke.
 989 g. — Rusi primaju hrišćanstvo.
 995 g. — Ratovanje Vasilija II u Siriji.
 996 g. — Poraz Makedonskih Slovena na Sperhiju.
 998 g. — Ratovanje u Siriji.
 1000. — 1014. g. — Rat sa Makedonskim Slovenima.
 1010 g. — Buna u južnoj Italiji.
 1014 g. — Bitka kod Kimvalonge. Smrt cara Samuila.
 1018 g. — Propast makedonskog sloven. carstva.
 1018 g. — Pobeda kod Kane.
 1021. — 1022. g. — Prisajedinjenje Jermenske.
 1032 g. — Grci osvajaju Edesu.
 1038 g. — Uspesi Đorđa Manijaka u Siciliji.
 1040 g. — Ustanak u Makedoniji.
 1042 g. — Buna u Carigradu. Pad Mihaila V.
 1043 g. — Ustanak Đorđa Manijaka.
 1054 g. — Patrijarh Kerularije raskida sa Rimom.
 1057 g. — Ustanak Isaka Komnina.
 1064 g. — Turci Seldžuci osvajaju Ani.
 1071 g. — Normani osvajaju Bari. Gubitak Italije.
 1071 g. — Bitka kod Manzikerta.
 1078 g. — Ustanak Vrijenija i Votanijata.
 1078 g. — Turci u Nikeji.
 1081. — 1084. g. — Najezda Roberta Gviskara u Epir.
 1082 g. — Ugovor sa Mlecima.
 1091 g. — Poraz Pečenega kod Levunija.
 1096 g. — Krstaši u Carigradu.
 1097 g. — Krstaši osvajaju Nikeju.
 1107. — 1108 g. — Rat sa Bohemundom.
 1116 g. — Bitka kod Filomila.
 1122 g. — Poraz Pečenega.
 1122. — 1126. g. — Rat sa Mlecima.
 1124. — 1126. g. — Posredovanje u Ugarskoj.
 1137. — 1138. g. — Ratovanje Jovana Komnina u Kilikiji i Siriji.
 1147 g. — Drugi krstaški rat.
 1147. — 1149. g. — Rat sa Rožerom II kraljem Sicilije.
 1151 g. — Vizantinci u Ankoni.
 1152. — 1154. g. — Rat sa Ugarskom.
 1158 g. — Ratovanje Manojla Komnina u Siriji.
 1168 g. — Prisajedinjenje Dalmacije.
 1171 g. — Raskid sa Mlecima.
 1176 g. — Bitka kod Miriokefala.
 1182 g. — Ustanak Andronika Komnina.
 1185 g. — Normani osvajaju Solun.
 1185 g. — Osnivanje drugog bugarskog carstva.
 1189 g. — Fridrih Barbarosa na Istoku.
 1190 g. — Isak Anđel potučen od Bugara.
 1197. — 1207. g. — Bugarski car Joanica.
 1204 g. — Latini osvajaju Carigrad. Osnivanje latinskog carigradskog carstva.
 1205 g. — Poraz Latina kod Adrijanopolja.
 1206 g. — Teodor Laskar krunisan za nikejskog cara.
 1210 g. — Sabor u Ravenici.
 1222 g. — Epirski Grci oslobođavaju Solun.
 1230 g. — Bugari uništavaju grčko solunsko carstvo.
 1236 g. — Grci i Bugari napadaju Carigrad.
 1244 g. — Solunska despotovina nikejski vazal.
 1254 g. — Potčinjenje epirskog despota Mihaila.
 1259 g. — Bitka na polju Pelagoniji.
 1261 g. — Nimfejski ugovor.
 1261 g. — Grci oslobođavaju Carigrad.
 1262 g. — Vizantinci stupaju u Moreju.
 1267. — 1272. g. — Napredovanje Karla Anžujskog u Epiru.
 1274 g. — Crkveni sabor u Lionu.
 1281 g. — Poraz anžujskih trupa kod Berata.
 1302. — 1311. g. — Katalonski veliki odred na Istoku.
 1311 g. — Bitka na Kopajskom Jezeru.
 1326 g. — Turci osvajaju Brusu.
 1325. — 1328. g. — Rat između dvojice Andronika.
 1330 g. — Bugari potučeni od Srba na Velbuždu.
 1340 g. — Napredovanje Srba u Epiru i Turaka u Aziji.
 1341 g. — Ustanak Jovana Kantakuzina.
 1342. — 1349. g. — Ustanak Zilota u Solunu.
 1341. — 1351. g. — Isihastički spor.
 1345 g. — Stefan Dušan pokorava Makedoniju.
 1346 g. — Krunisanje Stefana Dušana za cara u Skoplju.
 1347 g. — Kantakuzin zauzima Carigrad.
 1348 g. — Osnivanje despotovine Mistre.
 1354 g. — Turci u Galipolju.
 1355 g. — Smrt Stefana Dušana.
 1365 g. — Turci prenose svoju prestonicu u Adrijanopolj.
 1371 g. — Bitka na Marici.
 1373 g. — Jovan V Paleolog sultanov vazal.
 1376 g. — Ustanak Andronika IV.
 1389 g. — Boj na Kosovu.
 1390 g. — Ustanak Jovana VII.
 1391 g. — Turci osvajaju Filadelfiju.
 1396 g. — Nikopoljski krstaški rat.
 1397 g. — Bajazit napada Carigrad.
 1402 g. — Bitka kod Angore.
 1422 g. — Turci opsedaju Carigrad.
 1423 g. — Turski pohod na Moreju.
 1430 g. — Turci osvajaju Solun.
 1439 g. — Crkveni sabor u Florenci.
 1444 g. — Bitka kod Varne.
 1446 g. — Turska najezda u Moreju.
 1451 g. — Stupanje na presto Muhameda II.
 1453 g. — 29 maja. — Turci osvajaju Carigrad.