Istorija > Rimska republika

Opsada Gergovije - 52. p.n.e.

(1/1)

Konstantin:
Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Opsada Gergovije odigrala se 52. pre Hrista u Galiji (Francuska) kod Gergovije (Klermon Feran), glavnoga grada galskoga plemena Arverna. Rimska vojska pod komandom Cezara borila se protiv Gala pod zapovedništvom Vercingetoriksa. Rimska vojska je bila poražena kod Gergovije.

Vercingetoriksova pobuna

Tokom 52. pre Hrista Vercingetoriks je iskoristivši Cezarovu odsutnost iz Galije pobunio mnoga galska plemena protiv Rimljana. Cezar je po povratku u Galiju sa osam rimskih legija napao sa severa pobunjeno područje. Najpre je napao teritoriju Karnuta i Bituriga. Nakon spaljivanja karnautskoga grada Cenaba (Orlean) prešao je Loaru i krenuo je da opseda Avarik (Bruž), najutvrđeniji grad Bituriga. Vercingetoriks je u borbi protiv Cezara koristio taktiku spržene zemlje. Spaljivao bi čitava područja, lišavajući na taj način Rimljane hrane i skloništa. Vercingetoriksova vojska bi pratila i čekala pogodan trenutak da napada izdvojene rimske jedinice za snabdevanje. Ipak Rimljani su zahvaljujući zadivljujućim graditeljskim veštinama uspeli da osvoje Avarik nakon jednomesečne opsade. Kada su osvojili grad usledio je pokolj 40.000 stanovnika Avarika, pri čemu nisu pošteđeni ni deca, ni žene ni starci.

Heduanci daju Cezaru vojnu pomoć

Cezar je u Avariku zatekao veliku količinu žita, što je olakšalo snabdevanje. Dolazak proleća je dodatno olakšao snabdevanje. U trenutku kada je nameravao da nastavi sa ofanzivom kod njega su došli Heduanci da im pomogne u sporu ko treba da bude heduanski glavni magistrat sa mandatom od godinu dana. Pošto je pretila opasnost da se deo Heduanaca pridruži Vercingetoriksu Cezar se prihvatio posla i razrešio njihov spor izborom kandidata, čija kandidatura je bila zakonita. Od Heduanaca je tražio konjicu i 10.000 pešaka. Cezar je 4 legije dao Titu Labijenu da ih odvede na teritorij Senona i Parisija, a sa preostalih šest legija je krenuo prema Gergoviji.

Osvajanje brežuljaka ispod Gergovije

Cezar je napredovao dolinom reke Elaver (Alije), a Vercingetoriks je motrio na njegovo kretanje sa druge strane reke razorivši sve mostovi duž reke. Cezar je ipak uspeo da nadmudri Vercigetoriksa i sakrivši deo vojske oporavi most i pređe na drugu stranu. Pet dana nakon toga Cezar je došao do Gergovije (Klermon Feran), sagrađene na veoma visokom brdu i sa teškim prilazima. Vercingetoriks je uspostavio logor na brdu blizu grada i zauzeo je sve brežuljke duž jedne kose. Cezar je shvatio da bi direktan napad bio previše opasan. Da bi krenuo u bilo kakvu blokadu Cezar je prvo morao da osigura vlastite rezerve hrane. Pod samim podnožjem brda na kome je ležala Gergovija nalazio se jedan brežuljak, koji su Gali utvrdili i koji je bio odsečen sa više strana. Cezar je iznenadnim noćnim napadom osvojio taj brežuljak i na njega rasporedio dve legije. Cezar je nakon toga dao da se iskopa jarak između njegovoga logora i utvrđenoga brežuljka. Nakon osvajanja brežuljaka Cezar je velikim delom sprečavao Gale da dođu do vode i paše.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Opsada Gergovije - Završna faza

Odmetnuće Heduanaca


Za vreme opsade Vercingetoriksovi emisari potplatili su razne heduanske plemiće, uključujući i glavnoga magistrata i uveravali ga u Cezarove namere porobljavanja Gala. Cezar je ranije bio sklopio sporazum sa Heduancima po kome su oni trebali da mu pošalju 10.000 vojnika i konjicu, ali novi vođa Heduanaca poslao je tu vojsku sa Litavikom, kome je dao uputstvo da se pridruže Vercingetoriksu, a ne Cezaru. Litavik je tu vojsku zaustavio na 30 milja od Gergovije i iznio im lažnu priču da je rimska vojska poubijala heduanske konjanike i da njih čeka slična sudbina. Za tu tvrdnju pred vojsku je izveo lažne svedoke tobožnjega pokolja, pa su Heduanci odmah napali Rimljane, koji su im bili u pratnji. Kada je Cezar od izvesnih Heduanaca saznao za Litavikove namere odmah je na čelu 4 legije i cele konjice krenuo na marš da spreči najgore. Cezar je u logor kraj Gergovije ostavio samo 2 legije. Nakon marša od 25 milja Cezar je presreo Heduance, koji su se predali. Litavik je vesti o tobožnjem pokolju heduanske konjice prenio do svoje otadžbine, u kojoj su onda napali Rimljane, ali kada su stigle vesti da Cezar drži pod kontrolom 10.000 Heduanaca poslali su izasalanike Cezaru da se opravdaju. U međuvremenu rimska vojska kraj Gergovije je jedva odolevela pod velikim pritiskom Gala, pa je Cezar morao da požuri sa svojom vojskom natrag. Čim se pojavio kraj Gergovije Gali su obustavili napad. Hedauanci su kasnije učestvovali u bici na strani Cezara, ali nije im se mnogo verovalo.

Bitka

Cezar je shvatio da može da očekuje još veću pobunu u Galiji i da bi kod Gergovije mogao da se nađe u još goroj situaciji. Nije imao dovoljno sredstava da pobedi Vercingetoriksa ili da zauzme grad. Ostajanjem kod Gergovije nije više mogao ništa da postigne, a povlačenje bi značilo gubljenje ugleda. Pretila je opasnost da bi povlačenje razbilo iluziju rimske nepobedivosti. Povlačenje bi moglo da uveri neodlučna plemena da će uspeti pobuna protiv Rimljana. Ipak povlačenje bi Cezaru omogućilo da pregrupiše snage i da mu se pridruže još 4 legije pod zapovedništvom Tita Labijena. Cezar se odlučio da se povuče, ali nadao se da će pre toga da postigne manju pobedu, tako da povlačenje ne izgleda kao poraz. Cezaru se ukazala prilika kada je uočio da je Vercingetoriks jedan breg ostavio bez ljudstva sa ciljem da bolje utvrdi jedan drugi breg za koji je bio zabrinut. To je Cezaru poslužilo kao prilika da kod Gala stvara nesigurnost, pa je zbog toga po noći slao konjicu da pravi buku kraj brega, koga je Vercingetoriks jače utvrđivao. Ujutro je na tovarne konje i mazge naredio da uzjašu goniči i druge sluge i da stave šljemove i naredio im je ad jašu prema bregovima. Prema istoj važnoj kosi poslao je i jednu legiju, koja se onda sakrila u šumi. Gali su posumnjali da sledi napad na breg, gde su inače očekivali napad, pa su većinu snaga počeli da tu prebacuju. Cezar je premestio legije u mali logor i naredio im da krenu. Stigli su brzo do tvrđave i zauzeli su tri utvrde. Zauzeli su i logor. Cezar je bio sa 10. legijom i naredio je povlačenje. Njegova legija se zaustavila, ali ostali nisu čuli znak za povlačenje, pa su legati i tribuni trebali da ih zaustavljaju. Većina legionara je ponesena pobedom nastavila da ganja neprijatelja i popeli su se na bedeme. Stanovništvo je već mislilo da se preda, ali tada je stigla sveža galska vojska sa udaljenijih utvrda i njihova konjica. Rimljana je na tom mestu bilo mnogo manje od Gala, a već su bili umorni. Rimljani su bili pritešnjeni sa svih strana i odbačeni su sa položaja.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Spomenik na mestu gde je stajala Gergovija

Povlačenje

Cezar je sa dve legije zaštitio vojsku koja se povukla u manji logor. Izgubili su čak 46 centuriona i 700 vojnika. Rimljani su pored toga imali nekoliko hiljada ranjenih. Nakon toga rimska vojska se povukla prema teritoriji Heduanaca. Vesti o rimskom porazu su se raširile, pa su se najpre Heduanci, a onda još neka galska plemena pridružila pobuni. Heduanci su u Noviodunumu, koji je služio kao značajno Cezarovo skladište, pobili rimski manji garnizon i rimske trgovce.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju