Istorija > Rimska republika

Opsada Avarika - 52. p.n.e.

(1/1)

Konstantin:
Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Model opsade Avarike

Opsada Avarika odigrala se 52. pre Hrista u Galiji (Francuska) kod Avarika (Burž), najvećega i najutvrđenijega grada galskoga plemena Bituriga. Rimska vojska pod komandom Cezara borila se protiv Gala pod zapovedništvom Vercingetoriksa. Avarik je bio dobro utvrđen grad sa gotovo svih strana okružen rekom ili močvarom. Rimska vojska je nakon jednomesečne opsade zauzela grad i pobila oko 40.000 stanovnika.

Priprema za pobunu među Galima


Opis bitke je preuzet iz Cezarovih Galskih ratova, koji treba da se uzmu sa oprezom, pošto je Cezar glavni učesnik rata. Gali su bili ozlojeđeni rimskom dominacijom i prisustvom, pa su pripremali pobunu. Međutim pružila im se i prilika, jer je Cezar krajem 53. pre Hrista otišao u Cisalpinsku Galiju, a osim toga ubojstvo Publija Klodija početkom 52. pre Hrista izazvalo je politički haos u Rimu. Karnuti su se zarekli da će prvi započeti sa ratom. Dvojica Karnuta masakrirali su rimske trgovce u Cenabu (Orleanu). Vesti o tom masakru raširile su se Galijom.

Vercingetoriks organizuje galsku vojsku

Vercingetoriks (ili Vercingetorig) je bio sledeći, koji se dohvatio oružja. Kada je počeo da okuplja vojsku među Arvernima stric i drugi velikaši proterali su ga iz Gergovije (izgleda kraj Klermon Ferana), ali on je brzo van Gergovije prikupio veliku vojsku, vratio se, pobedio protivnike i proglasio se kraljem u Gergoviji. Gotovo sva plemena zapadno sve do Atlantskoga okeana su mu se pridružila, a njihove vođe su ga priznale za vrhovnoga komandanta u ratu. Od početka je pokušao da nametne gvozdenu disciplinu u galskoj vojsci i da organizuje ozbiljno snabdevanje. Neposlušnost bi kažnjavao smrću ili mučenjem. Vercingetoriks je sa vojskom krenuo na plemena, koja su ostala u savezu sa Rimljanima, pa su mu se pridružili Biturigi i Ruteni.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Cezar kreće u napad sa severa

Kada se stabilizirala politička situacija u Rimu Cezar je krenuo u Transalpinsku Galiju. Cezar je bio razdvojen od svoje vojske i morao je da rizikuje da do vojske dođe sa malom pratnjom. Do toga vremena Vercingetoriksu su se pridružila mnoga plemena, neka milom, a neka silom. Cezar je uspeo da okupi deset legija, koje je ostavio u Galiji. Od toga dve legije je ostavio u Agedinku da čuvaju komoru, a sa ostalima je krenuo da pomogne ugroženim saveznicima Bojima. Cezar je zauzeo i spalio karnautski grad Cenab (Orlean), gde je i počela pobuna. Tu je prešao Loaru i krenuo na teritorij Bituriga. Napad na Biturige naterao je Vercingetoriksa da odustane od napada na Boje. Dok se Rimljanima predavao Noviodun stigla je galska konjica, pa su se borbe obnovile, ali Rimljani su ipak nadvladali. Cezar je nakon toga krenuo na Avarik (Burž), najznačajniji i najutvrđeniji grad Bituriga.

Taktika spržene zemlje

Vercingetoriks je ostalim galskim vođama izložio strategiju borbe sa Rimljanima inzistirajući da Rimljanima treba onemogućiti nabavku hrane za vojsku i za stoku. Tražio je da se na čitavim područjima sve spali, uključujući i zgrade. Smatrao je da Gali treba da se oslone samo na dobro utvrđene gradove. Samo u jednom danu spaljeno je više od 20 bituriških gradova. Gali su raspolagali sa moćnijom konjicom, a trava se još nije mogla kositi. Vercingetoriks je znao da Rimljani imaju prednost u slučaju sukoba u otvorenoj bici. Biturigi su tražili da se njihov grad Avarik ne spaljuje, pa je Vercingetoriks nakon oklevanja popustio.

Cezarova vojska oskudeva kraj Avarika

Kada se Cezarova vojska pojavila kraj Avarika Vercingetoriks je uspostavio svoj logor na 16 milja od Avarika. Sam Avarik je bio sa svih strana okružen rekom ili močvarom, sem jednoga uskoga prolaza prema gradu. Cezar nije mogao da Avarik opseda bedemom. Pravio je nasip na tesnom prolazu, primicao bojne kolibe i gravio je dve kule pomoću kojih je nameravao da napadne grad. Cezarova vojska je kraj Avarika bila teško pogođena oskudicom u hrani. Cezarovih osam legija je verovatno činilo oko 25.000-30.000 vojnika. Pored rimske vojske bilo je tu saveznika i robova, pa je za prehranu trebalo mnogo hrane. Ranije je sva okolina bila spaljena, a pored toga odlazak u snabdevanje bio je opasan, jer bi Vercingetoriksova vojska pratila i čekala pogodan trenutak da napada izdvojene rimske jedinice za snabdevanje. Cezar je tražio od saveznika Boja i Heduanaca da mu šalju hranu, ali od njih nije stizala velika pomoć. Boji nisu imali dovoljno hrane.

Rimljani dovršavaju nasip

Gali su kao vešti rudari rimski nasip rušili podzemnim prokopima. U čestim ispadima bi napadali i bacali vatru na rimsku vojsku zauzetu gradnjom kula. Pored toga ojačavali bi svoje drvene kule povećavajući im visinu. Rimska vojska je ipak raspolagala sa većim graditeljskim znanjima, pa je nakon 25 dana izgradila šanac širok 100 metara i visok 24 metra. Rimski nasip se približio samom zidu, pa su Gali tokom noći potpalili drvene grede u prokopanim tunelima, sa ciljem da izazovu pad celoga nasipa ili da ga potpale. Istovremeno su bacali baklje, suvo drvo i smolu sa ciljem da zapale rimske kule. Rimska vojska je jedva ugaasila vatru istovremeno suočena sa galskim ispadima. Nakon žestoke borbe Gali su potisnuti iza zidina a da nisu uspeli da nanesu dovoljno štete rimskom nasipu i kulama.

Rimljani zauzimaju bedeme grada

Vercingetoriks je zaključio da je neminovan pad Avarika, pa je naredio Galima da pobegnu iz grada. Pripremilili su se da pobegnu preko noći i da se preko močvara domognu Vercingetoriksova logora, ali njihove žene su podigle galamu da ih ne ostave u gradu. Pošto su Rimljani na taj način saznali za beg Gali su odustali. Tokom 27-oga dana opsade pala je kiša, pa su galske straže na bedemima bile manje oprezne. Cezar je to iskoristio, pa je za vreme kiše naredio napad. Rimska vojska je na prepad zauzela bedeme.

Pokolj stanovništva Avarika

Gali su se onda povukli u centar grada i postrojili spremni da se bore. Međutim rimska vojska nije silazila sa bedema, pa su Gali onda pokušali da beže. Usledio je masakr u kome nisu bili pošteđeni ni starci ni žene ni deca. Od oko 40.000 ljudi samo se 800 dokopalo Vercingetoriksova logora. Cezar je u Avariku našao velike zalihe žita potrebnoga njegovoj ogladneloj vojsci.
 

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju