Zanimljivosti > Pogled na istoriju Srbije

Studentički srez

(1/1)

Carica Teodora:
Prema dostupnim istorijskim podacima Raška je osnovana 17. septembra 1845. godine ukazom o podizanju varoši Raške koji je potpisao knez Aleksandar Karađorđević. Donošenju ukaza predhodio je rad državne komisije na ispitivanju postojanja uslova za podizanje varošice na Glavnom sastanku, čiji je predsednik bio Atanasije Nikolić.

Predlog o potrebi osnivanja varošice Nikolić je obrazložio činjenicama da je Raški sastanak ustanovljen odmah po podizanju granične stražarnice – karaule na državnoj granici sa Turskom, da se tu ostvaruju mnogobrojni kontakti građana sa obe strane granice, trguje i obavljaju drugi privatni poslovi, tako da je postalo nužno stalno prisustvo sreskog kapetana koji bi rešavao nastale probleme gradjana.

Na osnovu predloga komisije, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Ilija Garašanin govorio je Sovjetu 1. septembra 1845. godine, da bi Sovjet Kneževine na sednici od 6. septembra 1845. godine doneo odluku o formiranju varošice Raška. Predlog ministra unutrašnjih poslova Garašanina sadržao je i plan varoši Raške sa pratećim zdanjima koji je uradio carinik Nikola Alković.


Činjenica je da je Raška od svog osnivanja formirana kao gradska sredina sa predispozicijama da postane centar ovog dela Srbije. Vrlo brzo po osnivanju nastaju i preduslovi za to: osniva se carinarnica, razvija se školstvo, sudstvo, zanatstvo, građevinarstvo, začinje industrija eksploatacijom rudnog i šumskog blaga.

U jednom periodu, tokom Prvog svetskog rata, od 31. oktobra do 15. novembra 1915. godine, Raška je na neki nacin bila prestonica Srbije jer su u njoj odsedali kralj i tadašnja srpska vlada. Političke i administrativno-teritorijalne podele Srbije uticale su na promene teritorijalne organizacije prostora opštine Raška. Današnja teritorija opštine Raška od 1837. do 1886. godine pripadala je studeničkom i jednim delom jošanickom srezu. Od 1866. do 1955. godine Raška je pripadala studeničkom srezu, a od 1955. do 1967. godine kraljevačkom srezu. Deo teritorije današnje opštine Raška, koji je do 1912. godine bio u sastavu Turske, po oslobođenju pa sve do 1947. godine bio je u sastavu deževskog sreza.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju