Forum Arheo amatera Srbije

Numizmatika, militarija, antikviteti i umetnička dela => Antikviteti i umetnička dela => Ostalo => Temu započeo: Max 06.10.2013. 13:42

Naslov: Antičko posuđe
Poruka od: Max 06.10.2013. 13:42
Amfora

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Grčka amfora

Amfora je trbušasta posuda sa dve naspramne drške i suženim vratom, napravljena od pečene gline. U antici je služila za čuvanje i prenos ulja, vina i žitarica. Postojale su dve vrste: amfora sa vratom, kod koje su se vrat i telo spajali pod oštrim uglom, i jednodelna amfora, kod koje se vrat i telo spajaju u neprekinutu celinu. Neke amfore su bile male, visine manje od 30 santimetara, a neke veoma velike, visoke preko 1,5 metara.

Amfore su uglavnom bile bogato dekorisane, a stil ukrašavanja keramike se menjao: od ornamenta, spirala do živih motiva, životinja i ljudi, slikanih kompozicija u kojima se prikaziju legendarni i mitološki sadržaji i scene iz svakodnevnog života.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 06.10.2013. 13:48
Vrčva

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Vrčva je je stari naziv za veliki glineni sud, zapremine 50 – 200 litara, u kome se pored žita mogla držati turšija i vino. Ovaj sud se koristio sa poklopcom (drvenim ili kamenim) ili bez njega. Služili su i za ostavu žita za vreme ratova i seoba, jer su za duže vreme mogle sačuvati zalihe. Poznato je da su u staroj Grčkoj bili u upotrebi i veliki drveni sudovi i glineni sudovi, zvani „pitosi“ – vrčve, koje su bile starije i koristile su se pre drvenih sudova. Za razliku od vrčve, vrč predstavlja mnogo manji sud, za piće, obično zemljani, sa drškom.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 06.10.2013. 13:56
Gnatija vaze

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Keramička posuda Gnatija stila

Gnatija vaze je grupa helenističkih vaza sa tamnom osnovom i podvrsta apulske crvenofiguralne keramike. Ime su dobile po mestu nalaza i proizvodnje u južnoj Italiji. Proizvodnja je počela sredinom 4. veka p. n. e.

Gnatija vaze podražavaju metalne posude. Ukrašene su kanelurama, a na vratu i ramenu javlja se ornament karaterističan za helenističku keramiku, poput venaca i traka od lišća, u obliku šahovskog polja ili figuralni (ženske figure i Erot) koji se slikaju belom bojom.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Bel krater

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Ojnohoe iz Luvra

Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 06.10.2013. 14:02
Dipilonske vaze

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Detalj sa dipilonske vaze

Dipilonske vaze su monumentalne vaze mlađeg geometrijskog stila, koje su služile kao žrtvenik za izlivanje tečih žrtava i kao nadgrobni spomenik. Ime su dobile po dipilonskoj kapiji u Atini, gde su i pronađene.

Vaze su oslikane motivima iz svakodnevnog života, vezanim za kult mrtvih u horizontalnom nizu oko cele vaze. Ljudska figura je stilizovana, prikazana je kao dva trougla, postavljenih jedan na drugi temenom. Glava je jajasta, nos izražen, a ostali detalji lica nisu prikazani.

Kompozicije koje se javljaju su oplakivanje (lat. threnos), izlaganje (lat. prothesis) i iznošenje pokojnika (lat. ekfora).

Na pojedinim dipilonskim vazama prikazane su scene iz pomorskih bitaka.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Dipilonska vaza(oko 750. godine p. n. e.)

Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 06.10.2013. 14:15
Kiđi vaza

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Kiđi vaza je keramička posuda koja je najbolji primer protokorintskog stila, karakterističnog za grčke slikane vaze koje se javljaju krajem 7. veka p. n. e. Kiđi vaza je otkrivena 1881. godine u etrurskoj grobnici u (ital. Monte Aguzzo), blizu Čezene, a danas se nalazi u Nacionalnom etrurskom muzeju u Rimu. Datuje se u 650/640. godinu p. n. e.

Na Kiđi vazi su prikazani jasni oblici figura, sjedinjeni sa dekoracijama. U redovima su prikazane mitološke scene (Parisova presuda), zatim iz svakodnevnog života (lov) i borbe, koja je prikazana u glavnoj kompoziciji. Na vazi su prikazani i detalji, poput vojnika koji se naoružava ili ratnici koji se pridružuju vojsci.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Hopliti na Kiđi vazi
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 06.10.2013. 14:21
Pitos

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Pitos, 7 vek pre n. e. (Krit)

Pitos je jedna od najstarijih posuda koja je služila za smeštanje tečne ili suve hrane, posebno žitarica. Bili su izuzetno velikih dimenzija. Pravljeni su od keramike i najčešće ukrašeni reljefnim ili pečaćenim ornamentom. Javljaju se od praistorijskog perioda. Posebno su karakteristični za kulture na teritoriji Sredozemlja, i doba Antike. U doba Rimskog carstva provlađivali su pitosi od crveno pečene zemlje sa smolastim premazom kod otvora, grube fakture i skromno ornamentisani.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Pitosi u Knososu.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 06.10.2013. 19:16
Krater (posuda)

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Krater otkriven u Mikeni 1200-1100. godina p. n. e.

Krater je velika posuda sa dve drške, koja je u doba antičke Grčke služila za mešanje vina i vode. Postoji nekoliko tipova kratera. Tokom 4. veka p. n. e. omiljen je bio krater sa drškama u obliku stubića, kelebe. U istom periodu u južnoj Italiji pojavio se krater sa volutnim drškama. Kod zvonastih kratera drške su bile postavljene na obodu, a na bazi su drške kod kratera-pehara.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Krater sa kolumnama

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Kaliks krater

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Krater sa volutnim drškama
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 08.10.2013. 23:49
Hidrija

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Oslikana hidrija

Hidrije su bile keramičke posude u staroj Grčkoj korišćene za prenos vode. Imale su tri drške: dve sa strane, za prenošenje, i treću, između druge dve, korišćenu za sipanje vode. Bile su ukrašene ili crnim figurama na crvenoj pozadini, ili crvenim na crnoj. Obično su prikazivale mitološke ili svakodnevne prizore. Od 5. veka p. n. e., umetnici su izrađivari hidrije od bronze, često sa veoma detaljnim šarama.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Bronzana hidrija iz Novog Pazara, VI - V vek p.n.e.
Narodni muzej u Beogradu
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 08.10.2013. 23:59
Ungventarijum

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Rimski staleni ugventarijum

Ugventarijum ili balsamarijum je vrsta posuda od stakla ili keramike u kojima su se čuvali mirisi ili mirišljave masti, a koje su otkrivene na velikom broju helenističkih i rimskih lokaliteta. Većina ovih posuda je nalažena u grobovima, po čemu su ranije dobile ime lakrimarijum (lat. lacrimarium) - posuda za skupljanje suza koje su isplakane za pokojnikom.

Ugventarijum je prvobitno istočnjački proizvod, gde su mirisi i ulja proizvođena.

Balsamariji mogu biti različitih oblika. Tokom 1. veka najrašireniji je bio kapljičasti balsamarij, sa manje ili više profilisanim obodom i zaobljenim ili blago zašiljenim dnom, koji se javlja od vremena Nerona i Flavijevaca. Često su plavo-zelene boje.

Tokom 1. veka u doba Klaudija javljaju se i toaletne boce, većih dimenzija, kod kojih telo čini polovinu cele boce.

Kendlstik ili balsamarij u obliku svećnjaka, sa proširenim recipijentom, blago uvučenim dnom, dugčkim vratom i profilisanim obodom je treći tip posuda za čuvanje mirisa i ulja.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 09.10.2013. 01:04
Mortarijum

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujeteMortarijum je tipičan oblik starorimskog kuhinjskog posuđa za pripremanje hrane, prvenstveno sosova. Ovo je zapravo zdela većih dimenzija sa izlivkom na obodu.

Mortarijumi su se radili u različitim tehnikama, a pravili su se i u tera sigilati. Najbrojniji su tokom 3. i 4. veka.

Najstariji primerci imaju plitke i debele zidove, a izlivak je zasečen u obodu.

Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 09.10.2013. 01:13
Ojnohoe

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Oinohoe iz perioda oko 600. godine p. n. e.

Ojnohoe je antički krčag sa trolisnim otvorom, jedna podvrsta krčaga sa jednom drškom. U početku je vrat bio jasno odvojen od ramena, ali se vremenom ova razlika gubi. Javlja se tokom klasičnog perioda grčke keramike, ali je korišćen i tokom Renesanse i neoklasičnog perioda 18. veka.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 09.10.2013. 01:24
Lutrofor

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Lutrofor, oko 680. godine p. n. e.

Lutrofor je posebna vrsta grčke keramičke posude, karakteristične po izduženom vratu sa dve drške. Lutrofori su prema pisanju antičkih izvora, služile za donošenje vode sa izvora Kaliroje, u kojoj su se mladenci kupali, pre venčanja. Ove posude imale su ulogu i u ritualima prilikom sahranjivanja. Kao nadgrobno obeležje, bili su simbol čednosti.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 09.10.2013. 01:44
Piksida

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Atinska Piksida, 5. vek p. n. e.

Piksida je oblik starogrčke posude u kojoj se čuvao nakit. Prvobitno su se ove male kutije pravile od šimširovog drveta, ali je uobičajeno od keramike. Izuzetan oblik pikside je bio onaj u kome se rashlađivalo vino.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 15.10.2013. 00:04
Lekit

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Lekit, oko 500. godine p. n. e. (Arheološki muzej u Atini)

Lekit je oblik starogrčke keramičkih posuda, koji spada u grupu slikanih vaza manjih dimenzija. Lekiti su služili za čuvanje tečnih mirisa i drugih tečnosti, koje su imale sepulkarnu namenu.

Sličani lekitima su i aribali. Lekiti sa crnim figurama tokom 6. veka p. n. e. nisu imali funeralni karakter, već su služili kao posude za čuvanje ulja i mirisa. Sredinom 5. veka javljaju se beli lekti, kod kojih je belo obojena površina ukrašena tankim crnim ili mrkim linijama.

Beli lekiti

Beli lekiti su namenjeni kultu pokojnika i predstavljaju atički običaj. Ako su nađeni u grobovima van Atike, ukazuju na koloniste ili emigrante. Prevlaka kod ovih sudova je bela i pokriva trbuh vaze. Vrat, drška i stopa su prevučeni crnim firnisom. Na najstarijim posudama ornament je skroman, najčešće je predstavljena jedna figura u sceni iz svakodnevnog života. Vremenom se pojavljuju scene vezane za pokojnika. Prikazuje se Hermes koji odvodi duše, Haron koji čamcem prevozi pokojnike... Na lekitima iz mlađeg perioda figure imaju izražene emocije.

Smatra se da je vrhunac u izradi dostignut u trećoj četvrtini 5. veka. p. n. e. Najlepši primerci vezuju se za slikara Ahila.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 15.10.2013. 00:08
Pelike

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Pelike iz Apulije, crveno figuralni stil,
oko 370. godine p. n. e.


Pelike je tip keramičke posude koji je veoma sličan amfori, za razliku od nje ima nešto širi vrat i prošireni trbuh. Za razliku od amfora, pelike su imale urađeno dno tako da su mogle stajati na njemu. Oblik se javio u 6. veku p. n. e. i zadržao do 4. veka p. n. e.

Pelike su bile izuzetno pogodne za slikanje, zbog svog oblika i veličine slobodnog prostora za crtanje. Posebno su korišćene u epohi crvenofguralnog stila.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete
  Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete
  Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete
 
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 15.10.2013. 00:19
Psikter

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Psikter (Luvr)

Psikter je vrsta keramičke posude, koja je slično kao i ojnohoe, imala važnu posebnu ulogu vezanu za čuvanje vode i vina. U psikteru je držana hladna voda ili sneg i stavljani su u kratere radi rashlađivanja vina.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 15.10.2013. 00:34
Turibulum

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Turibulum (kadionica) je vrsta antičke keramičke posude, italskog porekla, karatkeristične za starorimske provincije, čiji se jednostavniji oblik može pronaći i u grčkoj keramici. Funkcija ovog suda je neizvesna. Turibulumi su posude na šupljoj ili punoj nozi. Ornament je valovit i postavljen na obodu.

Raniji oblici su svetlosive ili žute boje, a kasnije je faktura grba, a boja tamnija. Uglavnom se javljaju u 1. i 2. veku, a nešto ređe u 3. veku.

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 15.10.2013. 00:43
Fransoa-vaza

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Fransoa-vaza je najčuvenija vaza rađena u crnofiguralnom stilu starogrčkog vaznog slikarstva. Ona predstavlja i prvo klasično delo rađeno ovim stilom. Vaza je nastala u drugoj četvrtini šestog veka p. n. e, a delo je slikara Klitije i lončara Ergotima. Na vazi se nalazi natpis „Ergotimos epoiesen; Cleitias egraphsen“, koje znače da je Ergotim napravio, a Klitije oslikao. To ukazuje da su se u to vreme razdvojile uloge grnčara i slikara. Na njoj su prikazane mitološke scene sa preko 200 likova.

Fransoa vaza je rađena u Atici, a kasnije je odnesena u Kluzijum, jedan od dvanaest gradova etrurskog saveza. Pronađena je u etrurskoj grobnici 1844. godine, a naziv je dobila po čoveku koji ju je pronašao. Danas se čuva u arheološkom muzeju u Firenci.

Predstave na frizovima

Fransoa vaza je zapravo monumentalni krater čije su površine bogato dekorisane. Šest frizova nalazi se na recipijentu, od kojih jedan teče oko cele posude. Ovaj centralni friz nalazi se ispod drški, predstavljena je svadba Peleja i Teide. Pelej je u beloj odeći i stoji ispred kuće sa dorskim stubovima dočekujući bogove. Prvi ga pozdravlja kentaur Hiron. Posle su predstavljene figure - personifikacije blagostanja, Hariklo, Hestija, Demetra i Dionis. Na kolim a stižu Zevs i Hera u pratnji Muza, zatim Posejdon i Amfitrita, Arej i Afrodita, Apolon i Artemida, Atena sa jednom nepoznatom boginjom, zatim Pelejini roditelji Nerej i Dorida, Hermes sa majkom, Okean sa Tetijom i Hefest.

Predstave na ostalih 5 frizova su takođe mitološke, uglavnom su vezane za Ahila, sina Peleja i Teide. Prikazani su i Tezej i Meleagar, a drške vaze ukrašavaju Gorgone, Artemida i Ajant.

Na stopi se nalazi scena borbe Pigmeja i ždralova.
Naslov: Odg: Antičko posuđe
Poruka od: Max 15.10.2013. 00:54
Hadra vaza

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Hadra vaze predstavljaju grupu helenističkih keramičkih posuda sa svetlom osnovom, koje su ime dobile po nekropoli u Aleksandriji, mestu gde su otkrivene. Datuju se u period između 259. i 212. godine p. n. e. Budući da su u doba helenizma metalne posude bila ne velikoj ceni, keramičari podražavaju metalne posude kako u oblicima tako i u načinima ukrašavanja.

Hadra vaze imaju poreklo u narodnoj umetnosti. Slikani ornament je ramenu posude. Predstavljeni su muzički instrumenti, biljke ili životinje, kao i nagi Eroti ili Nika između tronožaca.