Istorija > Istorija kroz vekove

Manje poznati helenski (grčki) mitološki junaci

(1/3) > >>

marko313:
Stentor

Stentor je bio helenski (grčki) junak pod Trojom, glasnik. Imao je veoma snažan glas, koji Homer opisuje kao „glas koji je bio jači od pokliča pedestorice ljudi“. Jačina njegovog glasa postala je poslovična. Kad je helenska vojska počela da uzmiče pred silovitim napadom Trojanaca, boginja Hera je uzela lik Stentora i prekorila Helene zbog kukavičluka.

Kasnije predanje kaže da je Stentor bio Tračanin koji je izazvao glasnika bogova Hermesa na takmičenje u nadvikivanju. Bog je pobedio u takmičenju i ubio Stentora zbog njegove drskosti.

Ehetlo

Ehetlo je atički heroj, neznanac u seljačkom odelu koji se za vreme Maratonske bitke iznenada pojavio na bojnom polju. Svojm plugom poubijao je mnoge Persijance. Nakon završetka bitke misteriozno je nestao. Delfijsko proročište je je savetovalo da ga otada poštuju kao heroja pod imenom Ehetlo (ručka pluga).

Ehem

Ehem je bio kralj Tegejaca u Arkadiji. Bio je oženjen Timandrom, Ledinom i Tindarejevom kćerkom, Heleninom sestrom.

Kad su Heraklidi (potomci Heraklovi) krenuli u pohod na Peloponez, Ehem im se suprotstavio. Došlo je do dvoboja između Ehema i Heraklovog sina Hila. Pre toga je dogovoreno da se Heraklidi nastane na Peloponezu ukoliko Hil pobedi, odnosno da se povuku i da se za narednih  pedeset ili sto godina ne vraćaju u očinsku zemlju. U dvoboju. koji se odigrao na granici između Megare i Korinta, Ehem je savladao Hila.

Sa svojim šuracima Dioskuruma ― Kastorom i Polideukom učestvovao je u pohodu na Atiku. Na prvim Olimpijskim igrama, koje je ustanovio Herakle, Ehem je pobedio u rvanju. Njegov grob pokazivan je u Tegeji i Megari.

Timet

Timet je bio brat ili zet trojanskog kralja Prijama. Bio je oženjen Kilom, Laomedonovom kćerkom, sestrom kralja Prijama.

Kad su Heleni (Grci) ostavili kobnog drvenog konja pred bedemima Troje, Timet je predložio kralju Prijamu da se konj uvuče u grad. Neki kažu da je to učinio namerno, iz osvete, jer nikad nije oprostio Prijamu što mu je ubio suprugu Kilu i sina Munipa.

Naime, Timetov sin Munip je rođen istog dana kad je Prijamova supruga Hekaba donela na svet Parisa. Kad je trojanski prorok Esak objavio da će dete koje se bude rodilo u kraljevskoj kući doneti propast Troji, Prijam je shvatio da se to odnosi na Kilu i njenog sina Munipa, pa je naredio da se majka i dete ubiju. Kad je naređenje izvršeno, Prijam ih je sahranio u svetom gaju Troje. Neki kažu da je Kila bila Hekabina sestra i da je sa Prijamom začela Munipa.

marko313:
Kinira

Kinira je bio kralj Kipra, kome je boginja Afrodita, kao svom ljubimcu, podarila ogromno bogatstvo. Odlikovala ga je izuzetna lepota, a priča se i da je doživeo starost od sto šezdest godina. Kiniri su pripisani i izvesni pronalsci ― pronalazak crepa, rude bakra i alatki za obradu metala.

Kao Kinirinog oca predanje pominje Apolona, Eurimedonta i Sandaka, a kao majku ― Pafu, Farnaku, ili izvesnu kiparsku nimfu.

Neke kažu da je vladao Biblom i Asirijom, a priča se i da je sa kolonistima iz Kilikije došao na Kipar, da je na Kipru osnovao grad Paf i da se tu oženio kćerkom kiparskog kralja Pigmaliona ― Metarmom. Metarma je je rodila Kiniri dva sina ― Adonisa i Oksipora, i tri kćeri ― Orsediku, Laogoru I bresiju. Međutim, Afrodita je mrzela ove tri devojke: po njenoj volji, one su se do kraja života podavale strancima.

Pred početak Trojanskog rata, Menela, Odisej i Taltibije došli su na Kipar i pozvali Kiniru da im se pridruži u pohodu na Troju. Kinira je obećao pedeset lađa, ali je u Aulidu (zborno mesto) poslao samo jednu lađu, a ostalih četrdeset devet načinjenih od gline. Na taj način je održao obećanje, a istovremeno i prevario Helene.

Zbog ove podvale, vođa pohoda Agamemnon zamolio je bogove da kazne varalicu. Kazna je ubrzo usledila, kad se Kinira drznuo da se takmiči u sviranju sa bogom Apolonom. Bog ga je pobedio u takmičenju a zatim ubio zbog drskosti.

Neki kažu da se Kinira sam ubio kad je saznao da je obljubio svoju kćerku Miru ili Smirnu.

Pejant

Pejant je bio slavni strelac, sin Taumaka sa poluostrva Magnezije ili, kako drugi kažu, Filaka iz Tesalije. Demonasa ili Metona mu je rodila sina Filokteta, čuvenog strelca iz Trojanskog rata. Pejant je učestvovao u pohodu Argonauta i prema jednom predanju, pri povratku Argonauta, ubio je na Kritu strašnog diva Tala, pogodivši ga u ranjivo mesto.

Herakle mu je podario svoj luk i strele jer je bio jedini koji je pristao da zapali njegovu posmrtnu lomaču na planini Eti. Kasnije se pripovedalo da je njegov sin Filoktet bio taj koji je zapalio junakovu lomaču.

Melitej

Melitej je sin Zevsa i nimfe Otreide. On je osnivač grada Meliteje u Tasaliji.

Odmah po rođenju, majka ga je ostavila u šumi, divljim zverima na milost i nemilost, jer se plašila gneva Zevsove žene Here. Međutim, Zevs nije želeo da njegov sin strada i poslao je pčele da hrane mališana. Zatim je preko jednog proročišta zapovedio izvesnom pastiru Fagru da odneguje dete.

Koprej

Koprej je bio sluga i glasnik mikenskog kralja Euristeja, koji je Heraklu prenosio naredbe svog gospodara.

Koprej je bio sin Elejca Pelopa; nakon ubistva izvesnog Ifita, pobegao je kralju Euristeju, koji ga je očistio od greha i uzeo u svoju službu. Nakon Heraklove smrti, Euristej je poslao Kopreja kao glasnika u Atinu sa zahtevom da mu ovi predaju Heraklide (Heraklove potomke). Zbog njegove drskosti, Atinjani su ga ubili i time prekršili običaj nepovredivosi glasnika. Da bi se iskupili za ovaj greh, atinski mladići su u određenim prilikama nosili crne hlamide.

Koprej je imao sina Perifeta, koji je, zajedno sa Agamemnonom, otišao u Trojanski rat.

marko313:
Damis

Damis je bio jedan od giganata, izuzetno brz u trčanju. Kentaur Hiron je iskopao njegov leš da bi uzeo odgovarajuću kost koju je umetnuo u desnu nogu malog Ahila, umesto one koju je sagorela njegova majka boginja Tetida u nameri da ga učini besmrtnim. Kad je bog Apolon pred Trojom progonio Ahila, ova košcica je ispala iz svog ležišta, zbog čega je posrnuo, a Paris ga je, uz Apolonovu pomoć, usmrtio pogodkom u jedino njegovo ranjivo mesto ― petu. Katkad se kao Ahilov ubica pominje i sam Apolon.

Mirmeka

Mirmeka je bila mlada Atinjanka, ljubimica boginje Atene. Kad je boginja Atena pronašla plug, Mirmeka se hvalila da je to njen izum. Ova drskost rasrdila je Atenu; ona je svoju miljenicu preobrazila u mrava, da rije zemlju i tako nanosi štetu usevima.

Kasnije je Mirmeki i svim mravima Zevs dao ljudski oblik, jer je hteo da stvori narod Mirmidonaca, kojim bi vladao njegov sin Eak (Ahilov deda).

Mirmidon

Mirmidon je bio Zevsov i Eurimeduzin sin, predak i eponimni heroj Mirmidonaca. Mirmidonci su bili narod koji je naseljavao Tesaliju. Predanje kaže da je otac bogova i ljudi ― Zevs u vidu mrava zadobio Eurimeduzinu ljubav i da je stoga dečak rođen iz ove veze dobio ime Mirmidon (mrav).

Delf

Delf je eponimni heroj Delfa. Pričalo se da je bio Apolonov i Kelenin sin, ali neki kažu da ga je rodila Melanto, s kojom se Posejdon sjedinio u vidu Delfina.

Delfa je nasledio sin Pit. Po njemu ili po Delfovoj kćerki Pitidi, Delfi su nazvani i Pito.

marko313:
Ajhmagora

Ajhmagora je sin Herakla i kćerke Arkađanina Alkimedonta ― Fijale. Nakon Ajhmagorovog rođenja Alkimedont je svoju kćer ostavio vezanu u planini zajedno sa njenim tek rođenim sinom. Srećom, jedna kreja je uporno podražavala plač gladnog deteta, čime je privukla Heraklovu pažnju. Tako je, zahvaljujući kreji, Herakle našao Fijalu i sina. Iz zahvalnosti Herakle je obližnjem izvoru dao naziv po ovoj ptici.

Etalid

Etalid je bio čuveni strelac, sin glasnika bogova Hermesa i Eupolemije. Učestvovao je u pohodu Argonauta gde je obavljao dužnost glasnika. Hermes je svom sinu podario izuzetno pamćenje, koje je očuvao i nakon smrti, i Podzemlju. Etalidu je bilo dozvoljeno da izlazi iz Podzemlja i kraće vreme boravi među živima.

Filozof i matematičar Pitagora je tvrdio da je u njemu inkarnirana Etalodova duša.

Skilakej

Skilakej je bio jedini Likijac koji je preživeo Trojanski rat i vratio se u zavičaj. Kada su ga supruge likijskih junaka pitale gde su njihovi muževi, on im je odgovorio da su svi pali pred bedemima Troje. Razbesnele žene su ga kamenovale. Kasnije su Skilakeju prinošene žrtve kao heroju.

Femonoja

Femonoja je bila Apolonova ili Delfova kći. Ona je bila prva proročica Apolonovog svetičišta u Delfima (Pitija). Femonoja je pronašla heksametar  ― stih kojim je proricala. Njoj se pripisuje i izreka „Upoznaj samog sebe“.

marko313:
Enona

Enona je bila lepa nimfa, kćerka rečnog boga Kebrena, prva supruga trojanskog princa Parisa.

Dok je u mladosti, Paris napasao stada na trojanskoj gori Idi, zaljubio se u lepu nimfu Enonu i njome se se oženio. Supružnici su lepo živeli sve do dana kad je Paris bio postavljen pred izbor da od tri boginje ― Here, Atene i Afrodite odluči koja je boginja najlepša. Kad je Paris dobio od Afrodite obećanje da će mu pripasti najlepša žena na svetu ― Zevsova kćer Helena, tada supruga spartanskog kralja Menelaja, lakomisleno je proglasio Afroditu najlepšom boginjom.

Enona, kojoj je imala moć proricanja, pokušala je da spreči Parisov odlazak u Spartu, predočavajući mu nesreću koju će Helena doneti Trojancima. Kad je napokon shvatila da su njena upozorenja uzaludna, predskazala je Parisu da će biti smrtno ranjen i ponudila mu pomoć; ako se to dogodi neka se obrati njoj, jer će jedino ona moći da ga izleči.

Enonino proročanstvo se obistinilo. Poslednjih dana Trojanskog rata strelac Filoktet je ranio Parisa otrovnom strelom. Na samrti, Paris se setio Enoninih reči i zahtevao je da ga odnesu na goru Idu, ili da mu dovedu Enonu. Iako se za trenutak dvoumila da li da pomogne nevernom suprugu ili ne, na kraju je ipak pohitala ranjenom Parisu. Nažalost, stigla je prekasno.

Od tuge za preminulim suprugom, Enona se se obesila. A neki kažu da se bacila u oganj njegove lomače. Enonin i Parisov grob dugo je prikazivan na obalama reke Kebrena.

Hesper

Hesper je najstarija od svih zvezda, Astrejev i Eojin sin. Međutim, kasnije se pripovedalo da je Hesper bio sin titana Atlanta ili njegov brat i da je bio prvi koji se popeo na planinu Atla, u severnoj Africi, da bi odatle posmatrao zvezde.

Hesper, koga su ljudi voleli zbog izuzetne dobrote, nestao je u kovitlacu jedne oluje. Verovalo se da je prenet na nebo, gde svetli kao zvezda Večernjača.

Neki kažu da je Hesper imao kćer Hesperidu, majku Hesperida, koje čuvaju zlatne jabuke u vrtu bogova.

Oksinije

Oksinije je prema jednom, manje poznatom predanju, Hektorovov sin, koga je u vreme Trojanskog rata trojanski kralj Prijam, zajedno sa bratom Skamandrom, sklonio u Lidiju. Nakon razaranja Troje i odlaska Helena (Grka), Eneja je zavladao Trojom. Kada su se braća vratila u rodni grad i zatražila vlast koja im po rodu pripada, Eneja je napustio Troju i krenuo na zapad ― u Italiju.

Euforb

Euforb je Trojanac, sin Pantoja i Frontide, koji je pred bedemima Troje prvi ranio Patrokla, Ahilovog izuzetno dragog rođaka. Euforba je ubio Menelaj i oduzeo mu oružje; njego štit je kasnije posvetio Herinom svetilištu u Argu.

Filozof i matematičar Pitagora je verovao da je u njega prešla Euforbova duša.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju