Golden Homolje Set za ispiranje zlata

Generalna kategorija

Nema novih poruka Arheo-amateri Srbije

Pravila foruma, Obaveštenja, Predlozi i sugestije...

324 poruka
93 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:41

Okrugli sto

Nema novih poruka Druženje, hobi, razmena iskustava...

Mesto gde možete ispričati svoju priču.

540 poruka
71 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:42

Zanimljivosti

Nema novih poruka Zanimljivosti

Zanimljivosti vezane za arheologiju i istoriju, i slične teme.

978 poruka
779 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:42

Nema novih poruka Misterije

Poznate misterije sveta i one malo manje poznate.

272 poruka
163 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:43

Nema novih poruka Pogled na istoriju Srbije

Vaše mišljenje i shvatanje istorije Srbije.

585 poruka
257 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:43

Nema novih poruka Stare fotografije

Ovde možete razmeniti i podeliti stare fotografije.

777 poruka
70 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:44

Nema novih poruka Značenje reči i pojmova

17 poruka
11 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:44

Nema novih poruka Biografije

Biografije istorijskih i drugih poznatih ličnosti

5 poruka
4 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:45

Paleolantropologija

Nema novih poruka Fosili

Očuvani ostaci organizama, njihovih delova ili tragova života.

194 poruka
122 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:45

Nema novih poruka Geologija

Proučavanje Zemlje, njenog nastanka i procesa koji su je oblikovali, njenog sastava i strukture.

72 poruka
34 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:45

Arheologija

Nema novih poruka Arheolozi

Ljudi koji su ostavili veliki trag u proučavanju istorije.

29 poruka
7 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:46

Nema novih poruka Arheološki lokaliteti

584 poruka
157 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:10

Potforumi: Lokaliteti u Srbiji, Lokaliteti u BiH, Lokaliteti u Crnoj Gori, Lokaliteti u svetu
Nema novih poruka Biblijska arheologija

Naučna disciplina koja se bavi istraživanjem biblijskog razdoblja.

73 poruka
28 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:47

Nema novih poruka Podvodna arheologija

Deo arheologije koja se bavi proučavanjem materijalnih ostataka i tragova ljudskih kultura koje se nalaze ispod površine vode.

60 poruka
44 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:47

Nema novih poruka Zanimljiva arheološka otkrića

Zanimljivosti iz celog sveta

278 poruka
252 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:48

Nema novih poruka Megaliti

Građevine iz ranog kamenog ili kasnog bronzanog doba, načinjene od ogromnih komada stenja slaganog bez maltera.

32 poruka
12 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:48

Istorija

Nema novih poruka Praistorija

37 poruka
20 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:49

Potforumi: Paleolit - starije kameno doba, Mezolit - srednje kameno doba, Neolit - mlađe kameno doba, Metalno doba, Laten
Nema novih poruka Antičko doba

Period od 1000. g. p.n.e. do pada Zapadnog rimskog carstva (476. g.).

413 poruka
167 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:49

Potforumi: Antička Grčka, Antički Rim, Rimsko kraljevstvo, Rimska republika, Rimsko carstvo, Ostalo
Nema novih poruka Srednji vek

Deo evropske istorije od 5. do 15. veka (od 476. - 1492. g.)

185 poruka
71 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:50

Potforumi: Vizantija, Srbija, Ostalo
Nema novih poruka Novi vek

Period od otkrića Amerike (1492. g.) do kraja I Svetsakog rata.

111 poruka
53 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:50

Potforumi: Srbija, Ostalo
Nema novih poruka Savremeno doba

Deo istorije od kraja I Svetskog rata 1918. g. do danas.

75 poruka
36 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:51

Potforumi: Srbija, Ostalo
Nema novih poruka Istorija kroz vekove

Teme vezane za istoriju kroz sve vremenske periode.

223 poruka
50 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:51

Numizmatika, militarija, antikviteti i umetnička dela

Nema novih poruka Numizmatika

Teme o kovanom novcu, novčanicama, ordenju i medaljama.

399 poruka
119 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:51

Potforumi: Novac antičke Grčke, Keltski novac, Ilirski novac, Novac Rimske republike, Novac Rimskog carstva, Vizantijski novac , Srednjovekovni novac, Austrougarski novac, Novac Srbije i Jugoslavije, Papirni novac , Medalje, Ordenje, Filatelija, Ostalo
Nema novih poruka Militarija

Vojne oznake, oprema, oružje i ostali vojni predmeti.

122 poruka
50 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:52

Potforumi: Praistorija, Antičko doba, Srednji vek, Novi vek, Savremeno doba, Ostalo
Nema novih poruka Antikviteti i umetnička dela

296 poruka
78 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:53

Potforumi: Nakit, Figure, Slike, Ostalo

Čišćenje i konzervacija predmeta

Nema novih poruka Čišćenje

Tehnike čišćenja starih predmeta

40 poruka
8 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:53

Nema novih poruka Konzervacija

Tehnike konzervacije i očuvanja starih predmeta.

5 poruka
5 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:54

Karte, priče, zapisi, običaji...

Nema novih poruka Karte

Topografske karte, vojne karte, istorijske karte...

73 poruka
59 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:54

Nema novih poruka Mape

Teme vezane za stare mape zakopanog blaga, ostava, magaza i slično.

9 poruka
4 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:55

Nema novih poruka Priče

Priče vezane za ljude, zakopano blago, ostave i slično.

86 poruka
37 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:55

Nema novih poruka Legende

Legende vezane za ljude, zakopano blago, ostave i slično.

112 poruka
60 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:56

Nema novih poruka Zapisi

Opisi mesta i lokacija na kojima se nalazi zakopano blago, militarija i slično.

8 poruka
3 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:56

Nema novih poruka Znakovi

Teme o znakovima, oznakama na terenu koji su ostavljani kao orjentiri.

25 poruka
8 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:57

Nema novih poruka Pisma drevnih civilizacija

Pisma i znakovi starih kultura i naroda koji se više ne koriste.

24 poruka
14 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:57

Nema novih poruka Heraldika

Nauka o grbovima, pomoćna istorijska nauka.

47 poruka
15 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:58

Nema novih poruka Tradicija i običaji

Teme vezane za tradiciju i verovanja u našem narodu.

84 poruka
15 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:58

Nema novih poruka Etno muzika

11 poruka
4 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:59

Traganje

Nema novih poruka Traganje sa metal detektorom

Uputstva, iskustva i saveti za traganje sa metal detektorom.

76 poruka
16 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 02:59

Nema novih poruka Traganje za samorodnim zlatom

Traganje za mestima na kojima se nalazi samorodno zlato, koristeći metal detektor i ostalu opremu.

66 poruka
13 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:00

Nema novih poruka Ispiranje samorodnog zlata

Tehnika i načini ispiranja zlata.

41 poruka
10 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:00

Nema novih poruka Ostalo

Sve što je vezano za traganje.

30 poruka
8 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:01

Metal detektori

Nema novih poruka VLF, IB, CCO detektori

Nisko frekventni metal detektori.

164 poruka
62 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:02

Potforumi: Minelab, XP, Fisher, Garrett, White’s, Tesoro, Ostalo
Nema novih poruka PI detektori

Puls indukcioni (pulsni) metal detektori.

35 poruka
11 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:02

Potforumi: Minelab, Pulse Star, Lorenz, Detech, Garrett, Ostalo
Nema novih poruka Podvodni detektori

Detektori namenjeni za podvodna istraživanja.

5 poruka
5 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:03

Potforumi: Minelab, Fisher, Garrett, Ostalo
Nema novih poruka Dvokomponentni detektori

Specijalno namenjeni traženju velikih i dubokih predmeta.

11 poruka
4 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:03

Potforumi: Fisher, White’s, Garrett, Ostalo
Nema novih poruka Sonde za metal detektore

30 poruka
11 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:04

Nema novih poruka Samogradnja metal detektora

Sve što je vezano za samogradnju metal detektora i prateće opreme.

23 poruka
9 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:04

Potforumi: VLF, IB, CCO detektori, PI detektori, Dvokomponentni detektori, Sonde za metal detektore, Ostala oprema

Skeneri, geo-radari, magnetometri i rezistivimetri

Nema novih poruka Skeneri

1 poruka
1 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:05

Potforumi: Fabrički, Samogradnja
Nema novih poruka Geo-radari

9 poruka
6 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:05

Potforumi: Fabrički, Samogradnja
Nema novih poruka Magnetometri

2 poruka
2 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:06

Potforumi: Fabrički, Samogradnja
Nema novih poruka Rezistivimetri

4 poruka
4 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:06

Potforumi: Fabrički, Samogradnja

LRL

Nema novih poruka Distancioni lokatori

7 poruka
3 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:06

Potforumi: Fabrički, Samogradnja
Nema novih poruka Molekularno-frekventni diskriminatori

1 poruka
1 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:07

Potforumi: Fabrički, Samogradnja
Nema novih poruka L-antene

2 poruka
2 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:07

Nema novih poruka Rašlje

4 poruka
2 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:08

Nema novih poruka Viskovi

1 poruka
1 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:08

Oglasi

Nema novih poruka Ponuda

Ovde možete ostaviti podatke o prodaji.

113 poruka
43 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:09

Nema novih poruka Potražnja

Ovde možete ostaviti zahtev za kupovinu.

43 poruka
18 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:09

Nema novih poruka Razmena

Ovde možete ostaviti podatke o razmeni.

10 poruka
3 tema

Poslednja poruka Arnulfoked
u Free Domains | Web Hosti...
poslato 15.01.2022. 03:10

  • Nema novih poruka
  • Forum za preusmeravanje

Forum Arheo amatera Srbije - info centar

Skorašnje poruke Skorašnje poruke

Statistike foruma Statistike foruma

8021 poruka u 3296 tema 4956 članova. Poslednji član: Nicolaswhigo
Poslednja poruka: "Free Domains | Web Hosti..." ( 15.01.2022. 03:10 )
Pogledajte najsvežije poruke na forumu.

Prisutni korisnici Prisutni korisnici

202 gostiju, 0 korisnika

Najviše prisutnih korisnika danas: 271. Najviše prisutnih korisnika: 799 (27.05.2020. 21:19)