Golden Homolje Set za ispiranje zlata

Autor Tema: Uopšteno o Georadarima  (Pročitano 24388 puta)

Van mreže Aleksandar

  • Administrator
  • Heroj
  • *****
  • Poruke: 1049
  • Ugled: +122/-0
Uopšteno o Georadarima
« poslato: 16.12.2012. 00:31 »
Georadar je uređaj koji detektuje prisustvo objekata u zemlji emitovanjem radio-talasa i analiziranjem povratnih signala generisanih refleksijom talasa na mestima na kojima postoje razlike u dielektričnim svojstvima materijala. Što je razlika u tim svojstvima veća na georadarskom snimku registruje se veća vrednost amplituda signala na graničnim površinama. Zbog toga je primenom ove metode moguće detektovati objekte koji su sastavljeni od materijala čija je vrednost dielektrične propustljivosti razlikuje od okolnog zemljanog tla.

Georadar prenosi elektromagnetsko zračenje preko širokopojasne antene ili niza širokopojasnih antena serijom kratkih impulsa ili transmisijom talasa koji menjaju svoju frekvenciju za pokrivanje željenog opsega. Digitalni procesor signala na osnovu povratnog signala određuje oblik i poziciju objekta. Rezultat je vizuelna slika objekta ili zvučni signal nastao kao pozitivan rezultat poređenja odgovarajućeg oblika na vizuelnoj slici sa oblicima objekata (mina, kod detekcije mina) koji se čuvaju u biblioteci. Od velike važnosti za ispravno detektovanje objekata u zemlji je frekvencija radio-talasa koja se emituje preko širokopojasnih antena. Veličina objekata koja se može detektovati uz pomoć georadara je direktno proporcionalna talasnoj dužini radio-talasa. Sa smanjenjem talasne dužine radio-talasa, odnosno povećanjem njegove frekvencije kvalitet slike se poboljšava. Sa druge strane, na visokim frekvencijama dubina prostiranja radio-talasa u zemlji se smanjuje. Kao rezultat gore navedenog, dizajner mora napraviti kompromis između kvaliteta slike i dubine penetracije.

Georadar ima dosta primena u mnogim poljima. U geologiji se koristi kako bi se proučila geološka građa poluprostora. Inženjerska primena podrazumeva nedestruktivno testiranje, lociranje zakopanih struktura i njihovih granica, kao i pri proučavanju tla. U ekologiji kako bi se otkrile deponije i zagađenja u zemljištu. U arheologiji se koristi za mapiranje arheoloških nalazišta i grobnica, dok se može koristiti i pri istrazi za otkrivanje sakrivenih grobova i pohranjenog dokaznog materijala. Georadar ima višestruku vojnu primenu, pri detekciji ne-eksplodiranog materijala, otkrivanju tunela i detekciji mina.

Georadar spada u geofizičke metode koje se primenjuju u arheologiji i koristi se u okviru terenskog istraživanja, odnosno rekognosciranja terena i to onda kada nije moguće uz pomoć snimanja iz vazduha ili drugih metoda, utvrditi položaj nalazišta, a glavna svrha je otkrivanje anomalija u terenu koje mogu da potiču od ljudske delatnosti, što je korisno prilikom provere detalja ili tamo gde bi sondažna iskopavanja bila nedelotvoran. Radari u arheologiji imaju ograničenu ulogu, jer rade na istom principu kao sonari, ali je signal koji koriste elektronski. Signal se odašilje u zemlju, odbija o eventualnu prepreku i vraća u prijemnik. Povratni signali zavise od gustine i položaja onoga na šta naiđu, a rezultat se iscrtava u vidu dijagrama.
Van mreže Aleksandar

  • Administrator
  • Heroj
  • *****
  • Poruke: 1049
  • Ugled: +122/-0
Odg: Uopšteno o Georadarima
« Odgovor #1 poslato: 23.12.2012. 02:26 »
Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete


Metode elektromagnetskog istraživanja podzemlja proučavane su i usavršavane više od 20 godina. Tome svedoči i veliki broj referenci koje govore o brojnim pokušajima „osluškivanja“ podzemlja pomoću elektromagnetskih talasa. Sa druge strane, u poslednjih nekoliko godina  svedoci smo intenzivnog razvoja računarske tehnologije. Kao rezultat toga, velike količine izmerenih podataka i opsežna obrada signala u današnje vreme više nisu prepreka za sve češću upotrebu georadara. Primena georadarskih metoda izvorno je bila vojne prirode, ali danas se intenzivno koriste u rasponu od građevinstva, arheologije, zaštite okoline i kulturne baštine, agrokulture, forenzike i geologije, pa sve do istraživanja i nadzora struktura zgrada, mostova i saobraćajnica (temelja, nosivih zidova, položaja armaturne mreže, detekcija vlage i dr.).

Šta je georadar

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Georadar predstavlja skraćeni naziv od Geophysical Radar koji se odnosi na primenu uobičajene radarske tehnologije u svrhu geofizičkih istraživanja ili istraživanja čvrstih materijala. Georadar se takođe često naziva i GPR (eng. Ground Penetrating Radar). Georadarska tehnologija temelji se na analizi kontrolisanog odašiljanja elektromagnetskih talasa u strukturu/tlo u svrhu njihovog istraživanja. Tokom faze rada na terenu, elektromagnetski talasi se odašilju i primaju pomoću odgovarajuće hardverske opreme. Slika iznad prikazuje tipičan Georadar koji se sastoji od antene, centralne jedinice i kompjuterskog sistema. Tokom faze analize (korišćenje rezultata), obradom snimljenih podataka pomoću posebnih računarskih programa dobija se 2D ili 3D slika podzemlja ili ispitivane strukture.

Princip rada sa georadarom

Centralna jedinica georadarskog sistema odašilje elektromagnetske talase velikih brzina. Kada elektromagnetski talasi putuju u tlo (ili unutar strukture), materijal postupno apsorbuje energiju talasa. Međutim, ukoliko val naiđe na diskontinuitet (pukotinu, promenu materijala), jedan deo vala se refraktuje i nastavlja svoje putovanje u podzemlje ili kroz strukturu, dok se drugi deo reflektuje, vraća na površinu i beleži. Ovakvo snimanje podataka omogućava “vremenski presek” refleksa generisanom heterogenošću strukture ili podzemlja.

Što je georadarsko merenje

Antena, kao jedan od najbitinijih delova sistema, sastoji se od dva simetrična uređaja: jedan za emisiju elektromagnetskog talasnog pulsa, a drugi za prijem reflektovanog signala. Centralna jedinica stvara emitirani elektromagnetski puls i ujedno beleži i reflektovani signal. Tokom istraživanja antena se pomera po pravolinijskom profilu preko površini tla ili strukture koja se istražuje. Dobijeni podaci obrađuju se pomoću računarskog programa, interpretiraju i isporučuju naručiocu
« Poslednja izmena: 23.12.2012. 02:31 Aleksandar »