Okrugli sto > Druženje, hobi, razmena iskustava...

Mudre izreke starih latina

(1/1)

Max:
Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete

Marko Tulije Ciceron

Quod licet Jovi, non licet bovi. / Šta je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.

Panem et circenses. / Hleba i igara. (Juvenal)

Omnia mea mecum porto. / Sve svoje nosim sa sobom. (Valerije Maxim)

Occasio facit furem. / Prilika čini lopova.

Divide et impera! / Podeli pa vladaj!

De mortius nihil nisi bene. / O mrtvima treba govoriti samo dobro.

Amor omnia vincit. / Ljubav pobeđuje sve. (Vergilije)

Amicus certus in re incerta cernitur. / Prijatelj se u nevolji poznaje. (Ciceron)

Aurea mediocritas. / Zlatna sredina. (Horacije)

Cedendo victor abibis. / Pametniji popušta. (Ovidije)

Casus belli. / Povod ratu.

Cave canem. / Oštar pas.

Ab ovo. / Od početka (Horacije)

Actam rem agere. / Mlatiti praznu slamu. (Plaut)

A capite usque ad calcem. / Od glave do pete.

Ad acta. / Među spise. U koš. (Kratica a.a.)

Alea iacta est. / Kocka je bačena. ( Cezarove reči pri prelasku Rubikona)

Amat victoria curam. / Pobeda donosi brige.

Vis maior. / Viša sila

Qualis artifex pereo! / Kakav umetnik umire sa mnom! ( Poslednje Neronove reči)

Max:
In angustiis amici apparent. / Prijatelj se u nevolji poznaje. (Petronije)

Imperare sibi maximum imperium est. / Vladati sobom najveća je vlast. (Seneka)

De facto. / Stvarno.

De iure. / Po pravu. Pravno

Dum spiro, spero. / Dok dišem, nadam se.

Errare humanum est. / Grešiti je ljudski.

Lege artis. / Prema stručnim propisima.

Lupus in fabula. / Vuk u priči. ( Terencije)

Errando discimus. / Grešeći učimo.

Homo homini lupus. / Čovek čoveku vuk.

Licentia poetica. / Pesnička sloboda. (Seneka)

Honesta mors turpi vita potior. / Bolja je časna smrt nego sramotan život.

Cogito ergo sum. / Mislim dakle postojim. (Descartes)

Ave Caesar, morituri te salutant. / Zdravo care, umirući te pozdravljaju. (Svetonije)

Carpe diem. / Iskoristi dan. (Horacije)

Corpus delicti. / Predmet zločina. (dokaz zločina)

Hannibal ante portas. / Hanibal pred vratima.

Festina lente. / Žuri polako.

Historia est magistra vitae. /Istorija je učiteljica života.

Mea culpa. / Moj greh.

Manus manum lavat. / Ruka ruku mije. (Seneca Petronije)

Margaritas ante porcos. / (Ne bacajte) bisere pred svinje.

Memento mori. / Seti se smrti.

Mens sana in corpore sano. / Zdrav duh u zdravom telu. (Juvenal)

Rara avis. / Retka ptica. Bela vrana. (Horacije)

Sapienti sat. / Pametnome dosta. (Terencije)

Tertium non datur. / Trećeg nema. Ili ovo ili ono.

Ubi concordia, ibi victoria. / Gde je sloga tu je i pobeda. (Publije Sirije)

Veni, vidi, vici. / Dođoh, videh, pobedih. (Svetonije o Cezarovoj pobedi nad Farnakom)

Max:
Dat gloria vires. / Slava daje moć. (Snagu)

Beatus ille, qui procul negotiis. / Blago onom koji je daleko od dnevnih poslova. Ne treba se u sve uplitati.

Beatius est magis dare quam accipere. / Sretniji je onaj koji više daje nego što prima.

Finis coronat opus. / Završetak delo krasi. (Ovidije)

Anno domini… / Godine Gospodnje…

Di scientias laboribus vendunt. / Bez muke nema nauke.

Bis dat qui cito dat. / Dvostruko daje onaj ko brzo daje. (Pubije Sirac)

Claude os, aperi oculos. / Zatvori usta, otvori oči.

Audaces fortuna iuvat. / Hrabre prati sreća.

Clara pacta, boni amici. / Čist račun duga ljubav.

Exceptio firmat regulam. / Izuzetak potvrđuje pravilo.

Fortes fortuna adiuvat. / Sreća pomaže hrabrima. (Terencije)

Cornix cornici oculos non effodiet. / Vrana vrani oči ne vadi.

Epistula non erubescit. / Papir sve podnosi. (Ciceron)

Finis et bonum idem est. / Sve je dobro što se dobro završi.

Qui tacet fatetur. / Ko ćuti priznaje (Paulus)

Fortunae faber est qualibet ipse suae. / Svako je kovač svoje sreće.

O tempora, o mores! / O vremena, o običaji! (Ciceron)

Pacta sun servanda. / Ugovori se moraju poštovati.

Max:
Levis sit tibi terra. / Laka ti zemlja.

Levis dicere quam facere est. / Lakše je reći nego učiniti.

Lupus pilum mutat non mentem. / Vuk dlaku menja ali ćud nikada.

Magna civitas, magna solitudo. / Veliki grad velika samoća.

Mala herba non interit. / Neće grom u koprive.

Multi multa sciunt, nemo omnia. / Mnogi znaju mnogo, ali niko sve.

Nemo sine vitio est. / Niko nije bez mane.

Nomina stultorum ubique locorum. / Imena luda nalaze se svuda.

Nuda veritas. / Gola istina.

Non procul a proprio stipite poma cadunt. / Jabuka ne pada daleko od stabla.

Omnia initium difficile./ Svaki početak je težak.

Pulsate et aperietur vobis. / Kucajte i otvoriće vam se.

Qui nescit tacere, nescit et loqui. / Ko ne zna ćutati ne zna ni govoriti.

Quod hodie non est, cross erit. / Šta nije danas biće sutra.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju