Čišćenje i konzervacija predmeta > Čišćenje

RECEPTURE ZA ČIŠĆENJE POJEDINIH METALA

<< < (2/3) > >>

Aleksandar:
5. ČIŠĆENJE PREDMETA OD KALAJA

OSNOVNI PODACI:

Hemijski simbol Sn-od latinskog stannum
Temperatura topljenja-  232 C
Specifična težina-  7,28 g/cm3
Tvrdoća po Brinellu- 3,9

Važnije osobine- Kalaj je metal srebrnobele boje, male tvrdoće. Čist kalaj (beli kalaj) je rastegljiv, vrlo kovan. Pri sobnoj temperaturi kalaj je otporan na dejstvo vode i vazduha, slabih kiselina i baza. Valjanjem se izvlači u tanke listiće- staniol. Zbog dostupnosti, niske temperature topljenja, lakoću livenja, dobrih mehaničkih osobina, a takođe i zbog niske cene, kalajni predmeti su bili veoma popularni.
Važnije legure- meki lem (sa olovom), britanija metal (70-90 Sn, 10-25 Sb, 2-10 Cu)

Gosti ne mogu videti slike, molimo Vas da se registrujete ili ulogujete
 Arheološki materijal čistimo  mehanički dok su hemijske i elektrohemijske metode namenjene pre svega novijim predmetima. Za održavanje sjaja i čišćenje tanjih korozionih slojeva može se koristiti biljka preslica (Equisetum Arvense-predmete trljamo sa svježom biljkom).

5.1 ČIŠĆENJE SONOM KISELINOM

5 % hlorovodonična kiselina
0,5% heksametilentetramin
Za uklanjanje tanjih korozionih slojeva. Manje predmete uroniti , veće prelivati. Po završetku dobro isprati, najbolje uz prethodnu neutralizaciju kiseline pomoću 5% rastvora sode bikarbone! U principu samo za novije predmete!

5.2 ČIŠĆENJE ELEKTROLIZOM

20-50 gr natrijum karbonata
1 litar destilovane vode
Anoda (+) od nerđajućeg čelika, napon do 24 V, 0,5A/dm2
Predmet spojiti na minus pol i uroniti u rastvor u koji je već uronjena čelična anoda. Možemo dodati i malo tečnog deterdženta kako bismo pospešili stvaranje pene. Nakon 5-10 minuta izvaditi iz rastvora, iščetkati krednom kašom pa dobro isprati !Samo za novije predmete!

5.3 ZAŠTITA

5.3.1 ANODNA PASIVIZACIJA

5 gr natrijum hidroksida
1 litar destilovane vode
Predmet spajamo na plus pol (anoda), ploču od nerđajućeg čelika na minus pol (katoda) ispravljača. Napon 6 V,1-2 A/dm2. Predmet uroniti u rastvor u koji je već uronjena katoda! Trajanje 2-3 sekunde. Dobro isprati! Samo za novije predmete!

5.4 IDENTIFIKACIJA KALAJA

5.4.1 IDENTIFIKACIJA RASTVOROM NATRIJUM SULFIDA

koncentrisana hlorovodična kiselina
10 grama natrijum sulfida u 100 ml vode
Kapnuti kiselinu na predmet (zadnja strana, ili baza), pustiti da kratko deluje, to upiti komadićem filter papira. Na dobijenu mrlju kapnuti kap rastvora sulfida- ako se pojavi žuto smeđa boja radi se o kalaju. Odmah dobro isprati!

Aleksandar:
6. ČIŠĆENJE PREDMETA OD CINKA

OSNOVNI PODACI:

Hemijski simbol Zn-od latinskog zincum
Temperatura topljenja- 419 C
Specifična težina – 7,13 g/cm3
Tvrdoća po Brinellu- 40-45
Boja –plavkasto bela
Važnije osobine- srazmerno lomljiv i neotporan na koroziju , odlično se lije
Važnije legure- zamak (za livenje, 4%Al,1%Cu),  bidri (indijska legura 32-93%Zn, kao dodaci Cu, Pb, Sn)

OPŠTE NAPOMENE: Obzirom na izrazitu osetljivost na koroziju pri primeni hemijskih metoda kod korišćenja istih neophodan je oprez .Temeljno ispiranje i neutralizacija korišćenih rastvora takođe su u slučaju cinka neophodni. Osim navedenih rastvora možemo koristiti i rastvore amonijakovog tartarata (5-30%) , ta sredstva za skidanje stare boje na bazi metilen hlorida i dimetil formamida.

6.1 ČIŠĆENJE SUMPORNOM KISELINOM

sumporna kiselina 5%
Predmete uroniti u rastvor, stalno nadzirati proces, po završetku dobro isprati ,najbolje uz prethodnu neutralizaciju 5% rastvora natrijum bikarbonata!

6.2 ČIŠĆENJE KOMPLEXONOM III

5% rastvora Komplexona III, pH7
Uroniti predmete, stalno nadzirati proces, dobro isprati!

6.3 ELEKROLITIČKO ČIŠĆENJE

5% rastvora natrijum karbonata ili trinatrijum fosfata, anoda nerđajući čelik. Predmet spojimo na minus pol ispravljača. Stalno nadzirati tok procesa, povremeno vađenje i četkanje ubrzava proces. Dobro isprati! U principu nije za predmete sa prevlakom od nekog drugog metala!

6.4 OBNOVA OŠTEĆENIH PREVLAKA

6.4.1 BAKRENJE CINKA URONJAVANJEM

30 gr bakar sulfata
50 gr vinske kiseline
50 ccm amonijaka 25%
1 litar vode
Potpuno čiste i odmašćene predmete uroniti u rastvor. Veće predmete polivati. Odmah po formiranju prevlake izvaditi i isprati, pa obavezno voskariti ili lakirati! Kod predmeta koji predugo ostanu u rastvoru dolazi do ljuštenja prevlake!

6.4.2 MESINGANA PREVLAKA NA CINKU

10 delova zasićenog rastvora amonijakovog hlorida
1 deo bakar karbonata
Smesu utrljavati na čist i dobro odmašćen predmet. Po formiranju prevlake isprati i lakirati ili voskariti!

6.4.3 NIKLOVANJE CINKA URONJAVANJEM

60 gr nikl sulfata
30 gr natrijum hlorida
10 gr natrijum karbonata
1 litar vode
Uronjavati čiste i odmašćene predmete u zagrejani rastvor. Ako ide prebrzo razrediti.

6.5 ZAŠTITA

6.5.1 ZAŠTITA KOROZIONIM INHIBITOROM

3% rastvora benzotriazola u alkoholu
Predmet premazati rastvorom. Nevezani suvišni BTA nakon sušenja ukloniti acetonom. Lakirati ili zavariti u polietilenske vrećice. Izbegavati dodir sa rastvorom ili prahom, ne udisati isparenja niti prah!

6.5.2 HROMIRANJE CINKA

10 gr hromne kiseline
0,5 gr sumporne kiseline
1 litar destilovane vode
Predmete uroniti u rastvor. Po stvaranju žutog sloja isprati! Hromna kiselina je kancerogen  spoj - zato oprez! Služi isključivo kao podloga za zaštitu bojom!

6.6 IDENTIFIKACIJA CINKA

6.6.1 IDENTIFIKACIJA MEŠAVINOM SOLI I BAKAR SULFATA

3O gr bakar sulfata
15 gr natrijum hlorida
1 dl vode
Kap rastvora kapnuti na dobro očišćen i odmašćen deo predmeta (zadnju stranu ili bazu). Ako se javi crna boja radi se o cinku. Odmah dobro isprati.

6.6.2 IDENTIFIKACIJA RASTVOROM NATRIJUM SULFIDA

mešavina čiste hlorovodonične kiseline i vode 1:1
10 gr natrijum sulfida rastvorenog u 100 ml vode
Kiselinu kapnuti na predmet (zadnja strana, ili baza)-  pustiti da kratko deluje, pa zatim upiti komadićem filter papira. Kap sulfida kapnemo na mrlju. Ukoliko se pojavi bela boja radi se o cinku. Odmah dobro isprati!

Aleksandar:
7.ČIŠĆENJE PREDMETA OD OLOVA

OSNOVNI PODACI:

Hemijski simbol Pb-od latinskog plumbum
Temperatura topljenja- 327 C
Specifična težina- 11,34 g/cm3
Tvrdoća po Brinellu- 4
Boja-plavkasto bela (na sveže zarezanom mestu)
Važnije osobine- To je mek metal, velike gustine i niske temperature topljenja.
Važnije legure- meki lem (sa kalajem), štamparska legura (sa antimonom)

OPŠTE NAPOMENE: Zbog izrazite mekoće olova mehaničko čišćenje koristimo samo kod debljih korozionih slojeva na arheološkom materijalu. Hemijsko čišćenje kod olova predstavlja standardni postupak, a isto možemo reći i za elektrolitičko. Kao i kod cinka neutralizacija ostataka korišćenog rastvora i temeljno ispiranje neophodni su. Olovne predmete nikako ne čuvati u kutijama od običnog kartona ili drveta, iverice, šperploče i polivinil hlorida!

7.1 ČIŠĆENJE SONOM KISELINOM I AMONIJAKOVIM ACETATOM

Rastvor A: hlorovodonična kiselina 5%
Rastvor B: 10 % rastvora amonijakovog acetata, uz dodatak 0,2% agar-agar
Pomoću rastvora A skidamo sve naslage osim oksida, postupak traje sve dok se razvijaju mehurići plina. Potom isprati vrućom destilovanom vodom (vodu prokuvati neposredno pre upotrebe, kako bi istisnuli eventualno prisutan ugljen dioksid). Ako je na predmetu zaostao sloj oksida isti uklonimo rastvorom B. Isprati hladnom destillovanom vodom. Rastvor B može se koristiti i samostalno!

7.2 ČIŠĆENJE KOMPLEXONOM III

40 gr komplexona III
1 litar destilovane vode
pH rastvor 5,5 (koregovati sa NaOH i limunskom kiselinom)
Ovo sredstvo posebno dobro uklanja bazni olovni karbonat. Zagrejavanje na 8o C ubrzava proces. Isprati prokuvanom destilovanom vodom!

7.3 SREDSTVO ZA SKIDANJE STARE BOJE NA BAZI KREČA

200 gr gašenog kreča
100 gr natrijum karbonata
50 gr natrijum hidroksida
Vode dodati da dobijemo gustu tečnost. Dobro isprati! Obavezno neutralizovati 5% hlorovodičnom kiselinom pa opet isprati! Uklanja karbonate, sulfate i okside!

7.4 ELEKTROLITIČKO ČIŠĆENJE

50 gr NaOH ili Na2CO3
1 litar vode
Anoda (+) od nerđajućeg čelika, 2-5 A/dm 2,12 V
Samo za predmete sa dobro očuvanim jezgrom. Po završetku možemo na kratko obrnuti polove- na predmetu će doći do stvaranja tankog sivog sloja olovnog dioksida, koji ima zaštitna svojstva. Predmete sa debelim slojem karbonata možemo podvrgnuti «učvrščujućoj redukciji»- proces je jednak prethodnom, s tim da koristimo elektrolit na bazi NaOH ili 10 % H2SO4. Ovim postupkom korozione produkte ponovo prevodimo u metalni oblik. Predmet mora da bude spojen olovnom žicom! Za razliku od čišćenja koristimo minimalnu jačinu struje (max.25o mA/dm2). Proces traje sve dok na predmetu nastaju mehurići vodonika - ako do stvaranja istih dođe na metalnojmjezgru doći će do ireverzibilnog oštećenja izvornog izgleda predmeta!

7.5 ZAŠTITA

7.5.1 ZAŠTITA ANODNOM PASIVIZACIJOM

14,2 gr natrijum sulfata
1 litar destilovane vode
katoda nerđajući čelik, trajanje oko 6o min.
Predmet spojimo na plus pol (anoda). Samo za čiste i temeljno odmašćene površine. Umesto predloženog možemo koristiti i elektrolit od 9,8 gr H2SO4 i 1 litar vode! Obavezno lakirati ili voskariti!

7.6 IDENTIFIKACIJA OLOVA

7.6.1 IDENTIFIKACIJA POMOĆU RASTVORA KALIJUMOVOG JODIDA

Na metal koji ispitujemo kapnemo 2 kapi čiste hlorovodonične kiseline. Nakon što kiselina kraće vreme deluje ispitivano mesto pokrijemo komadićem filter papira pa kapnemo par kapi 10% rastvora kalijumovog  jodida. Ako nastane žuta mrlja radi se o olovu! Odmah dobro isprati!

Aleksandar:
8.ČIŠĆENJE PREDMETA OD ALUMINIJUMA

OSNOVNI PODACI:

Hemijski simbol Al
Temperatura topljenja - 660 C
Specifična težina- 2,70
Tvrdoća po Brinellu- 15-19
Boja – srebrno bela
Važnije osobine- izrazito lak metal i srazmjerno mek, na vazduhu se prevlači tankim oksidnim slojem koji ga štiti od daljih korozionih procesa, spomenuti sloj se može stvoriti i hemijskim ili elektrokemijskim putem-tako dobijen sloj znatno je deblji i otporniji a može se i obojiti, dobro se lije, dobar provodnik elektriciteta i toplote.
Važnije legure-duraluminijum (Al+3-5% Cu,1% Mg),silumin(do14% Si),magnalijum(10-15 %Mg)

OPŠTE NAPOMENE: Mehaničko čišćenje u principu rađe izbegavamo. Kod hemijskog načina rada rastvorima obavezno dodajemo inhibitore korozije , pa temeljno ispiremo predmete.

8.1 ČIŠĆENJE RASTVOROM SAPUNIKE

Željenu količinu sapunike prelijemo vrelom vodom. Nakon 1o min. stajanja možemo rastvor koristiti. Sveže priređen rastvor potpuno je neutralna ( pH 7 )! Ne dodavati nikakva abrazivna sredstva! Nakon par dana stajanja rastvor postaje blago kiseo ( pH 5,5 ). Čistiti pomoću tampona vate ili četkice za zube. Ne pritiskati! Jedina metoda pogodna i za anodički ili hemijski oksidirane predmete! Teoretski bismo mogli koristiti i neko drugo blago kiselo ili alkalno sredstvo za pranje( pH 5-8 ).

8.2 ČIŠĆENJE INHIBIRANIM ALKALNIM RASTVOROM

10-40 gr (25) natrijum karbonata
5-10 gr (25) vodenog stakla
1 litar destilovane vode
Uronjavati predmete. Dobro isprati! Samo za predmete koji nisu anodički ili hemijski oksidirani, niti fosfatirani! Može se koristiti i za čišćenje cinka ili kalaja!

8.3 ČIŠĆENJE INHIBIRANIM KISELIM RASTVOROM

50 ml dušične kiseline
10 gr kalijumovog bikromata
1 litar destilovane vode
Uronjavati predmete na najviše 3o minuta, potom dobro isprati. Ovaj rastvor uklanja Al2O3 i Al(OH)3! Samo za predmete koji nisu anodički ili hemijski oksidirani, niti fosfatirani! Kalijumov bikromat kancerogen je spoj pa se korišćenje rastvora ne može preporučiti!

8.4 ELEKTROLITIČKO ČIŠĆENJE

100 gr natrijumovog karbonata
8 gr vodenog stakla
1 litar destilovane vode
Predmet spojimo na minus pol ispravljača (katoda/-/). Anoda (+) nerđajući čelik. Trajanje 3-5 minuta. Temperatura rastvora 7o-8o C. Dobro isprati! Samo za predmete koji nisu anodički ili hemijski oksidirani niti fosfatirani!

8.5 IDENTIFIKACIJA ALUMINIJA

8.5.1 IDENTIFIKACIJA POMOĆU NATRIJUMOVE BAZE

20 gr natrijum hidroksida
100 gr destilovane vode
Kapnuti na zadnju stranu ili bazu predmeta par kapi rastvora, pa pustiti da deluje 5-1o minuta. Ako izostane bilo kakva reakcija radi se o magnezijumu, ukoliko se pak razvijaju mehurići vodonika radi se o aluminijumu ili nekoj njegovoj leguri. Odmah dobro isprati! Ukoliko ostane tamna mrlja verovatno se radi o nekoj od aluminijumovih legura.

Aleksandar:
DODATAK I : PRIPREMA ZAŠTITNIH PREVLAKA

LAK PARALOID B72

20-75 gr Paraloida B 72
1 litar toluola
Akrilnu smolu rastvorimo u toluolu, po rastvaranju koristimo. Nanosimo kistom ili prskanjem, manje predmete možemo uroniti u lak. Ako želimo možemo dodati i inhibitor korozije benzotriazol, recimo 5 gr na litar toluola. U tom slučaju prvo rastvaramo BTA u toluolu, nakon toga dodamo smolu. Po nekim izvorima BTA nakon 2 godine potpuno ispari iz laka. Umesto Paraloida B 72 možemo koristiti i B 67 (topiv u white spiritu),pa B 44.

VOŠTANA PASTA

7gr parafina
2 gr pčelinjeg voska
1 gr montan voska (pročišćenog)
2 gr silikonskog ulja
75 gr toluola
5gr benzotriazola
U loncu sa dvostrukim dnom rastvorimo sve sastojke osim benzotriazola i toluola. BTA rastvorimo u toluolu i dodamo na kraju. Pastu možemo izraditi i samo od mikrokristalnog voska, toluola i BTA. Nanositi krpom, obavezno koristiti zaštitne rukavice!

DODATAK II: KUPKE ZA GALVANOPLASTIKU

BAKAR:

150-250(200) gr bakar sulfata
45-110(30) gr sumporne kiseline
1 lit destilovane vode
anoda= elektrolitski bakar

ZLATO

200 gr kalijumovog ferocijanida
50 gr natrijumovog karbonata
50 gr zlato hlorida
1 lit destilovane vode
anoda= platinirani titanijum ili nerđajući čelik ili zlato, temp. 70 C

SREBRO

200 gr kalijumovog ferocijanida
20 gr kalijumovog karbonata
40 gr srebro hlorida
1 lit destilovane vode
anoda= platinirani titanijum ili nerđajući čelik ili srebro, temp. 60-80 C

GVOŽĐE

240 gr gvožđe hlorida
180 gr kalijumovog hlorida
1 lit destilovane vode
anoda= gvožđe, temp. 25 C, 2-5 A/dm2, pH 5-5,5

DODATAK III : METALI KOJE REĐE SREĆEMO U MUZEJSKIM ILI PRIVATNIM ZBIRKAMA

Antimon- u skladu sa literaturom može se naići na arheološke predmete od čistog antimona, dolazi u nekim legurama (štamparsko olovo, britanija metal)
Hrom- koristi se za elektrolitsko prevlačenje drugih metala-hromiranje, vrlo otporan na koroziju, dolazi i u nekim legurama(nerđajući čelici)
Nikl- isto kao i hrom ali manje otporan na koroziju, koristi se za elektrolitsko prevlačenje drugih metala-niklovanje, pa u nekim legurama(nerđajući čelici , novo srebro , neke vrste belog zlata)
Magnezijum- vrlo lak metal (33% lakši od aluminija),koristi se većinom u obliku legura, glavna primena automobilska industrija(delovi motora), nekad dosta korišćen i u avio industriji
Paladijum- plemeniti metal iz grupe platinijumskih metala, koristi se u proizvodnji belog zlata, retko za nakit
Platina- plemeniti metal, vrlo otporan na koroziju, koristi se u izradi skupocenog nakita
Rodijum- plemeniti metal iz grupe platinijumskih metala, vrlo otporan na koroziju ,koristi se za elektrolitsko prevlačenje srebra i belog zlata-rodiniranje
Titanijum- laki metal, po osobinama sličan nerđajućem čeliku, može  se obojiti termičkim ili elektrolitskim putem, koristi se u izradi savremenog nakita
Živa- jedini metal koji je tečan na sobnoj temperaturi , korišćena za tkz amalgamsku pozlatu i posrebrenje, do 1840. jedina šire korišćena metoda pozlate i posrebrenja, koristila se i za izradu ogledala, kao I za izradu termometara i barometara, spojevi su joj vrlo otrovni

AUTOR SE NE SMATRA ODGOVORNIM ZA ŠTETU NASTALU POGREŠNOM ILI NESTRUČNOM PRIMENOM BILO KOJE OD NAVEDENIH METODA RADA - AKO SE ODLUČITE DA KORISTITI NEKI OD POSTUPAKA TO ČINITE NA VLASTITU ODGOVORNOST - UKOLIKO NEKU OD METODA NISTE NIKADA KORISTILI NAJBOLJE JE DA PRIMENU ISTE PRVO ISPROBATE NA VEŠTAČKO KORODIRANIM UZORCIMA ILI OTPADNOM MATERIJALU. OVAJ TEKST SASTAVLJEN JE U NAJBOLJOJ NAMJERI I POSTAVLJEN JE NA FORUM U SVRHU POTPUNO BESPLATNOG KORIŠĆENJA. BILO KAKVO NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE OVOG TEKSTA U KOMERCIJALNE SVRHE ZABRANJENO JE I KAŽNJIVO .

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju