Čišćenje i konzervacija predmeta > Čišćenje

OSNOVNE METODE ČIŠĆENJA UMETNIČKI OBLIKOVANIH PREDMETA I STARINA OD METALA:

(1/2) > >>

Aleksandar:
MEHANIČKO ČIŠĆENJE:

Metalne predmete koje čistimo pre čišćenja obavezno razdvojimo-ako je to moguće. Ukoliko je predmet složeniji obavezno ga pre rastavljanja skiciramo ili fotografišemo kako kasnije ne bi imali problema sa sastavljanjem(ovaj postupak prethodi svakom čišćenju –što se tiče muzejskih predmeta sve faze rada se obavezno dokumentiraju na odgovarajući način).Kod uklanjanja tanjih korozionih slojeva kao osnovno i najjednostavnije sredstvo koristimo smesu vode i taložene krede. Umesto vode u određenim slučajevima se možemo poslužiti i alkoholom ili acetonom odnosno benzinom. Smesu nanosimo bilo mekom krpom ili vatom, bilo tvrđim kistom ili četkicom za zube. Možemo koristiti i rotirajuće četkice od prirodnih ili veštačkih materijala. Radimo najčešće pomoću zlatarskog motora sa gibljivom osovinom a možemo raditi i sa modelarskim motorima koji su u odnosu na prve znatno jeftiniji. Teže uklonjive tačke, kao i deblje i tvrđe korozione slojeve uklanjamo bilo skalperom bilo malim dletima te iglama od metala, drveta ili kosti odnosno plastike. Pri radu na arheološkim predmetima možemo se u određenim situacijama koristiti i zlatarskim vibracionim dletom, zatim aparatom za mikropeskarenje(isključivo uz pažljivo odabran abraziv!) i najrazličitijim rotacionim alatima koji se koriste u zlatarstvu.Treba raditi pažljivo i koncentrisano jer premda je mehaničko čišćenje često jedini mogući način ono ujedno predstavlja najveću opasnost po predmete. Nepažnjom vrlo lako možemo uništiti neke detalje poput finih tragova posrebrenja, cizeliranja, graviranja ili iskucavanja odnosno kovanja. Tragovi turpijanja ili ostaci pozlate ,posrebrenja ili nekog drugog sloja (npr.toniranih lakova) ,kao i raspored i veličina uglačanih površina mogu se potpuno ukloniti ili izmeniti ako radimo bez osećaja za materijal .Tako obrađeni predmeti gube velik deo svoje autentičnosti.

Predmete sa tanjim korozionim slojem nikada ne čistimo do potpunog ogoljene, metalne površine. U udubljenim, za čišćenje nedostupnim mestima ostavimo deo patine i to samo kod predmeta sa izrazito tankim korozionim slojem. Predmeti sa potpuno uklonjenom patinom upućuju na potpuno nepoznavanje i nerazumevanje identiteta predmeta pa su očigledan dokaz neznanja onog ko ih je čistio( ovo se pre svega odnosi na iskucane, reljefno ukrašene predmete ).

Aleksandar:
HEMIJSKO ČIŠĆENJE

Najjednostavnija sredstva za hemijsko čišćenje metala su zapravo kombinacija mehaničkog i hemijskog čišćenja. Dodatkom ekstrata korena biljke sapunike(Saponaria Officinalis) krednoj kaši dobijamo blago sredstvo za čišćenje koje u sebi kombinuje abrazivno delovanje krede sa delovanjem prirodnih saponina(hem. sapunska materija, u korenju biljki sapunika i dr.). U svežem stanju ovo sredstvo je potpuno neutralno dok nakon nekoliko dana reaguje blago kiselo a osim masnoće i prašine ono uklanja i tanje korozione slojeve. Umesto spomenutog rastvora krednoj kaši možemo dodati i amonijak ili neki neutralan ili blago alkalan deterdzent.

Prava sredstva za hemijsko čišćenje najčešće su kiseli ili alkalni i neutralni vodeni rastvori, dok se drugi rastvori koriste ređe. Najvažnije svojstvo spomenutih je da rastvaraju korozioni sloj a ne nagrizaju ili minimalno nagrizaju sam metal koji čistimo.
Njihov osnovni nedostatak je da po pravilu uklanjaju i izvorni sloj patine i tako obrađeni predmeti gube svoj izvorni sjaj pa ih po čišćenju moramo ponovo uglačati. Idealno bi bilo da predmete povremeno uglačamo posebnom krpom za glačanje metala ,najbolje tokom bar 2,3 meseca. Za to vreme na udubljenim i glačanju nedostupnim mestima stvoriće se tanak sloj patine. Po formiranju spomenutog možemo predmete po želji zaštiti lakom ili voskom pa ih eventualno zamotati u specijalnu tkaninu ili papir za umotavanje metala i ostaviti ih u kutije od bezkiselinskog kartona. Ako su nam i papir i tkanina i bezkiselinski karton nedostupni najjednostavnije je predmete ostaviti ili još bolje zavariti u polietilenske kese. Na kraju treba posebno istaknuti da predmete po hemijskom čišćenju obavezno temeljito isperemo ,kako ostaci korišćenih hemikalija ne bi doprinosili ponovnom aktiviranju korozionih procesa.

Obojene metalne predmete  kemijskim putem čistimo pomoću rastvora ili primenom gotovih sredstava za skidanje stare boje. Sredstva za skidanje stare boje na bazi metilen hlorida ili dimetil formamida mogu se koristiti i za čišćenje predmeta od kalaja, cinka i olova. Kod velikih predmeta ili u slučaju da želimo očistiti samo određeni deo predmeta rastvore možemo pomešati sa metilceluloznim lepkom za tepete. Dobijeni gel nanesemo na predmet pa ga nakon nekog vremena dobro isperemo i postupak po potrebi ponovimo. Kod rada sa rastvorima koji se ne mešaju sa vodom rastvor treba da napravimo gušći, a to možemo uraditi pomoću parafina ili nekog inertnog materijala.

Aleksandar:
ELEKTROHEMIJSKO ČIŠĆENJE

Kod ove vrste čišćenja koristimo neki alkalni ili kiseli rastvor kao i cink ili aluminijum, većinom u vidu lima, strugotina ili praha kao izvora elektrona. U kombinaciji sa gore spomenutim gelom možemo koristiti i aluminijsku foliju. Možemo raditi i sa tamponima vate koje natopimo rastvorom pa ih naprašimo metalnim prahom-. Tamponom trljamo predmet do željenog rezultata, pa na kraju dobro isperemo.

Aleksandar:
ELEKTROLITIČKO ČIŠĆENJE

Za razliku od prethodne metode ovde električnu energiju dovodimo spolja- radimo ili pomoću baterija, akumulatora ili se koristimo niskonaponskim transformatorima(najbolji su oni koji se koriste u galvanotehnici). Po pravilu se predmet veže na minus pol izvora struje, pa uranja u rastvor elektrolita, u koji je već uronjena ploča od nerđajućeg čelika spojena na plus pol. Kao elektrolit koristimo najčešće neki alkalni ili kiseli rastvor.

Aleksandar:
ULTRAZVUČNO ČIŠĆENJE

Ova  metoda se uprkos dugotrajne primene u industriji i zanatstvu nerado koristi za čišćenje umetnički oblikovanih metalnih predmeta. Predmete uronimo u neki od rastvora za hemijsko čišćenje, pa ih izložimo delovanju ultrazvuka(bolje više puta na kratko).Umesto vlastitih rastvora možemo koristiti i komercijalne proizvode. Suva varijanta ovog procesa, tkz. ultrazvučno dleto već duže vreme se uspešno koristi za rad na arheološkim predmetima.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju